Een van de grootste zorgen van veel ouders is dat hun kind een voortijdige schoolverlater wordt.

De leerling wordt blootgesteld aan druk van leraren, klasgenoten en tevens hun geliefde familieleden.

Toename van huiswerk van verschillende vakken, het tempo van schoollessen of nog erger factoren van buiten dragen er allemaal toe bij dat een jonge leerling zich overweldigd kan voelen. Ze kunnen de neiging voelen om alle waardevolle informatie die hen geleerd is van zich af te werpen.

Laten we kijken hoe privé bijlessen de omstandigheden van veel lagere school leerlingen kan verbeteren.

Het is belangrijk vroeg te beginnen met bijles geven
Op de basisschool is het de juiste tijd om de grondslag te leggen van het succes van je kind | bron: Anita Jankovic op Unsplash

Bijlesleraren kunnen kinderen op de basisschool die op de rand van mislukking balanceren helpen hun weg te vinden!

De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (14 reviews)
Mick
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (14 reviews)
Mick
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Studenten Helpen die Rekenproblemen Hebben

Dit probleem kan uit de weg geruimd worden door een privédocent te nemen. Bijles aanbieden is een prachtige manier om bij te dragen aan het academisch succes van je kind.

Het hebben van een bijlesleraar zal enorm gewaardeerd worden als de cijfers van het kind flink stijgen.

De eerste taak van een bijlesleraar is om "Waar is Waldo" te spelen om op strategische wijze de voornaamste rekenproblemen van de leerling vast te stellen.

Hoe een Individuele Evaluatie op te Stellen

Het is verstandig om jezelf twee vragen te stellen:

 • Begrijpt de leerling het concept zonder de oefeningen uit te voeren?
 • Kan de leerling de betekenis van de les alleen begrijpen door de wiskundevraagstukken uit te voeren?

Nadat je de evaluatie hebt kunnen uitvoeren en de problemen hebt vastgesteld kun je een individuele evaluatie opstellen.

Tijdens de lagere school jaren struikelen veel leerlingen in terreinen zoals vermenigvuldigen en delen, en het begrip van decimalen.

Ze leren eerst tot tien te tellen op hun vingers, en dan opeens horen dezelfde leerlingen dat er decimalen bestaan zoals 1,1 3,6 en 4,2. Daarbij komt nog dat de leerlingen moet kunnen bevatten dat 4,57 een groter getal is dan 2,999!

Hoe kan een Kind Begeleid Worden in het Leren?

De leerling moet ver weggehouden worden van het uit het hoofd leren van regels die ze niet helemaal begrijpen. Om dat te doen moet de bijlesleraar wiskundige begrippen en abstracte kwesties voorstellen door concreet materiaal te gebruiken dat de leerling kan hanteren en aanraken.

Laat het kind zo vaak mogelijk het antwoord zelf bepalen. Hij of zij moet zonder enige hulp kunnen uitzoeken hoe ze het juiste antwoord kunnen vinden. Daardoor zullen ze kunnen onthouden hoe ze erop gekomen zijn.

Wees tenslotte pedagogisch!

Denk tijdens de thuislessen aan de vijf zintuigen. Problemen met de wiskunde komen vaak voort uit het feit dat de leerling niet duidelijk ziet wat we hem vragen. Als eenmaal de stelling of vergelijking begrepen wordt, dan kan de leerling vooruitgang boeken.

Er is vaak bijles hulp nodig om wiskunde te begrijpen
Kinderen hebben vaak extra hulp nodig om wiskunde te begrijpen | bron: neonbrand op Unsplash

Wiskunde is een vak dat je hele schoolloopbaan belangrijk blijft. En als je een wetenschappelijke loopbaan wilt nastreven, waarom dan geen bijlessen nemen op middelbare schoolniveau?

Leerlingen Helpen die Leesproblemen Hebben

Meestal herinneren we ons het niet, maar leren lezen is moeilijk en het kostte ons als jong kind veel energie. Het maakt tegelijkertijd gebruik van ons geheugen, onze herkenning en ons begrip.

In het begin zijn deze leertechnieken nogal gecompliceerd. Het is voor een lagere school leraar lastig uit te leggen in een klas met ondeugende leerlingen. De leerling heeft daarom veel baat bij aangepaste en persoonlijke lessen. Daardoor zal hij of zij in staat zijn om al deze leerelementen te bevatten. Het zal zijn leerproces vergemakkelijken.

De Rol van Huiswerkondersteuning

Een gespecialiseerde leraar, psycholoog of spraaktherapeut op school kan de leerling wel een helpende hand bieden. Het zijn echter de regelmatige en goed gestructureerde lessen van een privéleraar die het meeste succes bieden.

Zulke privélessen kunnen werken als een brug die de leerling verbindt met zijn klassikale lessen. Ze gaan dan hand in hand. De eerstgenoemde is van groot belang voor een leerling die leesproblemen heeft.

Als de student grote problemen heeft zou het verstandig zijn voor de bijlesleraar om de tijd te nemen om elk stapje uit te leggen. Het gevolg zal beslist de moeite waard zijn!

Hoe sneller het tempo in de klas, des te sneller verliest de jonge leerling zijn zelfvertrouwen. Hij kan zich dan in zichzelf gaan opsluiten. Dit moet ten koste van alles worden voorkomen aangezien het zijn toekomstige succes op school in gevaar kan brengen. De rol van een bijlesleraar is nooit tevergeefs omdat het kind een positieve invloed van buiten nodig heeft waar hij of zij op kan bouwen, een vriend in zware tijden.

Leerlingen raken erg gehecht aan hun bijlesleraren!

De bijlesleraar zal de problemen als een goedgetrainde arts diagnosticeren om daardoor vast te stellen waar de problemen liggen.

Een persoonlijke leestest is erg aan te raden omdat je dan de leestechniek van de leerling kunnen observeren. Je kunt vervolgens de procedurele fouten die hij of zij maakt kunnen aanwijzen.

Student leest studieboek
Een bijlesleraar helpt de student langs leesknelpunten| bron: Photo door Val Vesa op Unsplash

Vraag jezelf bepaalde vragen:

 • Begrijpt de leerling het verhaal dat hij of zij leest?
 • Leren ze de vocabulaire hoofdwoorden uit het hoofd?
 • Herkent de leerling letters die op elkaar lijken?

Een reeks van oefeningen dient uitgevoerd te worden om vooruitgang te boeken en het lezen te perfectioneren. Tijdens het lesprogramma zullen zij voortgaan met het leren begrijpen van het ontleden in lettergrepen.

Het is trouwens geen slecht idee om gedurende de hele schoolloopbaan en zelfs tijdens de universitaire studies voortdurende bijlesondersteuning aan te bieden.

Studenten Helpen die Schrijfmoeilijkheden Hebben

Hoe kunnen we een leerling hulp bieden die schrijfmoeilijkheden heeft? Onder alle onderscheiden professionals die ondersteuning kunnen bieden behoren:

 • een spraaktherapeut (als er tijd voor beschikbaar is)
 • een leesspecialist die grafotherapie kent: een niet erkend beroep, een niet ondersteunde methode en heel kostbare sessies!
 • een psycholoog: heel duur als je er een privé huurt. Het is ook niet nodig als je kind slechts een gering schrijfprobleem heeft.
Bijlesleraren kunnen moeilijkheden met schrijven helpen oplossen
Het tekenen van plaatjes is een bewezen hulp bij schrijfproblemen | bron: green chameleon op Unsplash

Als de leerling voortdurend door dit probleem onder druk leeft, kan hij snel ontmoedigd en gestrest raken. Daarbij zal hij nog steeds niet op een juiste wijze zijn schrijfvaardigheid kunnen tonen.

Door deze kwesties kan een deskundige hulp bieden of juist de voortgang hinderen. Een bijlesleraar kan hier hulp bieden door lesondersteuning aan te bieden die de leerling in staat kan stellen te slagen.

In de behaaglijke omgeving van zijn eigen huis kan de leerling alle schrijf-stress zien verminderen dankzij een persoonlijke leraar die zich meer gedraagt als een zorgverlenende grote broer dan een mopperende oppas.

Door op een onderhoudende manier te leren tekenen, iets dat hij al heeft gedaan voor de kleuterklassen zal de leerling zijn fijne motoriek en het vasthouden van zijn potlood kunnen verbeteren zodat hij weer vertrouwen krijgt in zijn schrijfvaardigheid.

Neem een Privéleraar in Dienst Zodat Je Kind Niet Achterop Raakt Voordat Hij Naar de Middelbare School Gaat

Alvorens te overwegen om bijlessen te nemen tijdens de middelbare school moet de leerling zijn basisschool op een succesvolle manier afsluiten!

Huiswerk neemt iedere dag toe, klassen gaan met een sneltempo door, en de leerling raakt zijn weg kwijt in tekstboeken die hem dreigen te bedelven!

Ondanks zijn motivatie en de hulp van alle leraren en zijn oudere broers en zussen voelt hij zich niet klaar om de middelbare school aan te kunnen omdat hij zich niet alle basisschool kennis eigen heeft gemaakt.

Ouders vragen zich af hoe ze schoolvakanties, vrije middagen en weekenden kunnen gebruiken om de leermoeilijkheden aan te pakken.

Hoe zouden privéleraren mijn dochter of zoon meer hulp kunnen bieden dat wat ze op school al krijgen? Dat is een hele goede vraag!

Er zijn gegevens die aantonen dat het een goed voorstel is om privéleraren aan te nemen voor studiebegeleiding om je kind te begeleiden tijdens zijn basis en middelbare school tijd.

Waarin Kan een Huiswerkbegeleider Hulp Geven?

Een bijlesleraar voor lagere school leerlingen kan ondersteuning bieden op meerder vlakken:

 • Kenniskloven dichten voordat ze de leerling in grotere mate in de weg gaan zitten
 • Kennis van het alfabet en het getalstelsel bekrachtigen
 • De leerling trainen en mentaal voorbereiden om een zwaarder lesprogramma aan te kunnen

Het komt niet vaak voor dat een kind blij kijkt als ze hun rapportkaart krijgen. Bijles kan de frons veranderen in een glimlach!

Als je geïnteresseerd bent en het fundament van de schoolkennis van je kind wilt verstevigen, kijk dan naar de ondersteuning die via Superprof wordt aangeboden. We hopen je spoedig te zien op het platform en wensen je kind veel succes op school!

Zoek op Superprof en vind de ideale bijlesleraar ongeacht het niveau van je kind...

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler en schrijver voor Superprof sinds het begin!