In de statistiek is er een breed scala van methoden voor gegevensanalyse. Gegevensanalyse zelf wordt gedefinieerd als het verzamelen, onderzoeken, ordenen, transformeren en modelleren van gegevens. Deze gids zal zich toespitsen op exploratieve en modelleringsmethoden - wat betekent dat de gids je inzicht zal geven in hoe je vertrouwd kunt raken met verschillende soorten gegevens om te beslissen welke tests je op je gegevensverzameling moet uitvoeren.

Zodra je gegevens zijn verzameld, moet de eerste stap bij elke vorm van gegevensanalyse het begrijpen zijn van wat elk van je variabelen betekent, en of ze kwantitatief of kwalitatief zijn. Kwantitatieve gegevens en kwalitatieve gegevens moeten op verschillende manieren worden getest en geïnterpreteerd, dus het is belangrijk dat je je variabelen van tevoren definieert. De meeste statistische software, zoals SPSS, zal dit automatisch voor je doen. Het is echter belangrijk dat je elke variabele zelf doorneemt om te bepalen wat elke variabele is en waarom deze van belang is voor je analyse.

Een manier om je hierbij te helpen is het uitvoeren van een verkennende analyse. De meest gebruikelijke manier om te beginnen met het verkennen van je gegevens is het extraheren van een aantal beschrijvende statistieken. Je kan die kennis opdoen in een bijles statistiek. Beschrijvende statistieken kunnen numeriek gerapporteerd worden of met behulp van enkele handige visualisaties. Enkele voorbeelden van numerieke rapportage zijn de berekening van het gemiddelde, de mediaan en de standaardafwijking. Anderzijds kun je beschrijvende gegevens ook visueel rapporteren. Grafische voorstellingen van ruwe gegevens kunnen bestaan uit staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en correlatietabellen.

Als je bijvoorbeeld een scriptie doet, wil je niet al je tijd stoppen in het doen van research naar welke methode of model het best werkt om jouw open vragen bij interviews goed te gebruiken. Je wil informatie, wellicht een gratis les, om deze scriptie tot een goed einde te brengen, met betrouwbaarheid in je modellen voorop. Met desnoods een goed voorbeeld van wat het beste gebruik is van je dataverzameling.

Zodra je deze verkennende analyse hebt uitgevoerd, moet je nagaan of je gegevens voldoen aan de veronderstellingen die voor elke test vereist zijn. Dit is een noodzakelijke stap: als je de beschrijvingen van je gegevens begrijpt, zul je begrijpen welke tests geschikt zijn om uit te voeren. Want statistiek is overal!

Twijfel je nog over hoe je termen als validiteit, regressive en gevolg goed moet gebruiken? Of open vragen bij interviews voor je research of scriptie voor meer betrouwbaarheid zorgen in je model? En wil je weten waar je gratis informatie of een voorbeeld van een methode kan leren? Lees dan verder!

Hier kun je terecht voor bijles statistiek Groningen.

Vrouw doet onderzoek
Je kan de data inzichtelijk maken, zoals jij wilt | Bron: Pexels
De beste leraren Statistiek beschikbaar
Sanne
5
5 (20 reviews)
Sanne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rob
4,9
4,9 (15 reviews)
Rob
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tom
5
5 (9 reviews)
Tom
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (12 reviews)
Peter
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (11 reviews)
Mick
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (10 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Amir
4,9
4,9 (11 reviews)
Amir
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (8 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sanne
5
5 (20 reviews)
Sanne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rob
4,9
4,9 (15 reviews)
Rob
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tom
5
5 (9 reviews)
Tom
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (12 reviews)
Peter
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (11 reviews)
Mick
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (10 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Amir
4,9
4,9 (11 reviews)
Amir
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (8 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Hypothese Testen: Het Verschil Tussen een Hypothese en een Nulhypothese

Als onderzoeker zijn er vele benaderingen om te beginnen met het analyseren van je gegevens. Het verzamelen van gegevens kan een vitaal onderdeel van je project zijn - maar om een onderzoeksopzet te vormen, is het belangrijk om eerst een onderzoeksvraag te formuleren.

Meestal wordt deze onderzoeksvraag gesteld in de vorm van een hypothese. Het toetsen van hypothesen zoals we dat vandaag kennen, werd in de jaren 1930 populair gemaakt door de statistici Jerzy Neyman en Egon Pearson. Hypothesen in de statistiek zijn gewoonlijk een stelling over een reeks gegevens, waarbij de hypothesetest een onderzoeksmethode is die test of de waarschijnlijkheid van die verklaring waar is.

Aan elke hypothese is een zogeheten nulhypothese verbonden. Een nulhypothese is een stelling die in het algemeen stelt dat de verschillende groepen die je test geen verband met elkaar houden.

Afhankelijk van het feit of je een kwantitatieve gegevensanalyse of een kwalitatieve gegevensanalyse uitvoert, zullen zowel de hypothese als de nulhypothese veranderen. Om te beslissen welke onderzoeksvraag je gaat stellen, is het belangrijk te bepalen welke variabelen voor jou van belang zijn.

Als je bijvoorbeeld een variantieanalyse of ANOVA uitvoert, zouden je hypothesen zijn

  • H1: het gemiddelde van de afhankelijke variabele is niet hetzelfde voor alle groepen
  • H0: het gemiddelde van de afhankelijke variabele is hetzelfde voor alle groepen

Het kan nuttig zijn om je niveau in statistische analyse te testen door enkele online oefenopgaven te bekijken!

Vrouw doet onderzoek
Visualiseren is heel belangrijk | Bron: Pexels

Multivariate Analysemethoden

Er zijn veel verschillende methodologieën die kunnen worden gebruikt bij het uitvoeren van multivariate hypothesetests. De gekozen methodologie zal sterk afhangen van het soort vraag dat je wilt oplossen en het soort variabelen dat je hebt. Afhankelijk van welke strategie je toepast, zal het doel van je analyse veranderen. Door deze verschillende methoden met elkaar te vergelijken, zul je in staat zijn het juiste type statistische test te kiezen.

Je kunt vandaag nog beginnen met een cursus data science.

De beste leraren Statistiek beschikbaar
Sanne
5
5 (20 reviews)
Sanne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rob
4,9
4,9 (15 reviews)
Rob
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tom
5
5 (9 reviews)
Tom
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (12 reviews)
Peter
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (11 reviews)
Mick
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (10 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Amir
4,9
4,9 (11 reviews)
Amir
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (8 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sanne
5
5 (20 reviews)
Sanne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rob
4,9
4,9 (15 reviews)
Rob
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tom
5
5 (9 reviews)
Tom
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (12 reviews)
Peter
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (11 reviews)
Mick
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (10 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Amir
4,9
4,9 (11 reviews)
Amir
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (8 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Multivariate Afhankelijkheidsmethoden

Multivariate afhankelijkheidsmethoden zijn krachtige analyses die trachten het verband te beschrijven tussen een of meer afhankelijke variabelen en verscheidene onafhankelijke variabelen.

Multivariate Methoden voor Onderlinge Afhankelijkheid

Met multivariate onderlinge afhankelijkheidsmethoden wordt getracht een reeks variabelen als groep te interpreteren. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de onafhankelijkheid of afhankelijkheid van een variabele.

Een groep doet onderzoek
Schakel hulp in als het niet lukt! | Bron: Pexels

Hoe de R Kwadraat en P-waarde te Interpreteren

Bij de interpretatie van hypothesen is het belangrijk te begrijpen welk type test je hebt uitgevoerd. Doorgaans zal de interpretatie van de resultaten volgen op de manier waarop de output van je statistische software de resultaten weergeeft. Gewoonlijk worden de resultaten in tabelvorm samengevat.

Hoe Je Analytisch Verslag te Structureren

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: een conclusie proberen te schrijven kan verrassend moeilijk zijn. Deze frustratie kan echter worden vermeden door je verslag correct te structureren. Normaal gesproken komt eerst een korte samenvatting van het onderzoeksproces, geschreven nadat het onderzoek en de analyse hebben plaatsgevonden.

Daarna moet een inleiding tot je project volgen, omdat dit het contextuele kader voor je paper zal vormen. Niet alleen moet je beschrijven wat je doel is, maar je moet ook andere papers citeren die gebaseerd zijn op de theorie. De relevantie van deze artikelen is belangrijk voor je eigen experiment, omdat je, door deze artikelen aan te halen, een inhoudelijke analyse van je eigen werk kunt geven.

Vervolgens, als onderzoeker betrokken bij het verzamelen van gegevens, is het noodzakelijk om je methodologie te vermelden. De methodologie voor het verzamelen van ruwe gegevens is gevarieerd en kan van alles omvatten, van enquêtes en tests in een laboratorium tot online databanken - daarom is het belangrijk dat je aangeeft hoe je ze hebt verkregen.

Een papier met een grafiek
Onderzoek doen betekent grafieken begrijpen | Bron: Pexels

Het analysegedeelte van je gegevens zal alles omvatten wat eerder besproken is. Dit deel omvat de verkennende analyse aan de hand van gestructureerde grafieken en tabellen, en de verschillende statistische methoden die op je gegevens zijn toegepast. Je moet duidelijk aangeven of je variabelen al dan niet voldoen aan alle aannames van de tests die je gebruikt.

Dit gedeelte, waarin je de resultaten van je gegevens analyseert, is de kern van elke paper dat je schrijft en moet op een georganiseerde en duidelijke manier worden geschreven. Elke hypothese die wordt geschonden of elke transformatie van een variabele moet hier of in een bijlage worden vermeld, afhankelijk van je publiek.

Een gemakkelijke manier om dit deel op te stellen is door de belangrijkste delen van je analyse te onderscheiden van de rest van het document. Dit kun je doen door deze zinnen te markeren, te onderstrepen of vet te maken.

Het laatste deel van je verslag moet gewijd zijn aan een conclusie. Dit deel moet niet alleen een samenvatting van de resultaten van je tests bevatten, maar ook een evaluatie van het verslag zelf. Dit betekent dat het verslag moet ingaan op de verschillende manieren waarop het onderzoeksproces anders had kunnen verlopen en wat het de volgende keer anders zou kunnen doen. Het is ook belangrijk om toe te voegen hoe verder onderzoek kan worden uitgevoerd als iemand anders een soortgelijk onderzoek wil uitvoeren.

Als je op zoek bent naar wat extra uitleg of hulp over dit onderwerp, bekijk dan wat webinars online of zoek een bijlesleraar!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Boris

Schrijver, vertaler en journalist, woonachtig in Chili. Houdt van reizen, nieuwe culturen ontdekken en wetenschap. Werkzaam voor Superprof sinds 2017.