Locatie is een belangrijke factor voor het bepalen van je bijles tarief.

In opdracht van de Rijksoverheid  is onderzoek gedaan naar het schaduwonderwijs in Nederland. Uit dit onderzoek genaamd “Licht op Schaduwonderwijs”, blijkt dat 27% van de ouders schaduwonderwijs bekostigt voor een of meer kinderen.

Schaduwonderwijs is een overkoepelende term voor alle vormen van onderwijsactiviteiten waar ouders zelf voor betalen. Denk hierbij aan bijlessen, huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding en examentraining, maar ook ondersteuning bij hoogbegaafdheid en dyslexie.

In heel Nederland krijgen kinderen huiswerkbegeleiding en nemen ze bijles. Je zou denken dat de bedragen die betaald worden voor deze vorm van studiebegeleiding in heel het land hetzelfde zijn.

Dat blijkt in de praktijk iets genuanceerder te liggen!

Een aantal factoren die de hoogte van het bijles tarief bepalen, zijn de ervaring en kwalificaties van de docent die de bijles geeft.

Andere factoren, zoals bijvoorbeeld de locatie, daar heeft de studiebegeleider een stuk minder vat op.

Superprof heeft jarenlange ervaring in de sector en vastgesteld dat de tarieven die de docenten in rekening brengen, per provincie en plaats nogal verschillen.

In Groningen is het tarief gemiddeld € 16,59 en dat is toch een stuk lager dan in Amersfoort waar gemiddeld € 26,35 per uur betaald wordt. Bijles geven Groningen 

Waar komt het verschil vandaan?

Er zijn verschillenden factoren die het uurtarief beïnvloeden.

Allereerst zijn er grote verschillen in inkomen per regio in Nederland.

Kijk even naar het gemiddelde inkomen in jouw werkgebied en neem dit mee bij het bepalen van je tarieven als je bijles gaat geven. Met het inkomen van de ouders wordt over het algemeen de huiswerkbegeleiding bekostigd.

Volgens het CBS zijn er vooral veel hogere inkomens in de randgemeenten van de grote gemeenten. In de grote steden zelf ligt het doorsnee gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van huishoudens doorgaans op een iets lager niveau. Dit geldt met name voor Groningen en Nijmegen, twee grote steden met relatief veel studenten.

De site van gemiddeld inkomen.nl vermeld dat Bloemendaal en Wassenaar de twee gemeenten zijn met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner. In Noord-Holland vind je de rijkste gemeenten van Nederland en de minst welvarende gemeenten bevinden zich in Oost-Groningen en Zuid-Limburg.

Iedereen weet wel dat er in Wassenaar meer verdiend wordt dan op het platteland in het Noorden van het land, als bijlesdocent dien je je bewust te zijn van de verschillen in welvaart in Nederland en ook dat dit van invloed kan zijn op jouw verdiensten per uur.

Als je goed wilt berekenen welk uurtarief bij jou en je locatie past, zul je je in de cijfers moeten verdiepen.

De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wat Wordt er Per Uur Verdiend met Bijles geven?

gezinnen met hogere inkomens betalen vaker voor bijlessen
Meer welvaart betekent grotere bereidheid tot deelname aan schaduwonderwijs | Bron : Visual Hunt

Cijfers liegen niet!

Om je een indruk te geven en je te helpen bij het samenstellen van je tarief, heeft Superprof de gemiddelde uurtarieven die onze docenten berekenen in veel steden in Nederland opgezocht.

Realiseer je wel dat deze tarieven ook zijn beïnvloed, door ervaring, kwalificaties en het onderwerp dat wordt gedoceerd.

Stad Gemiddeld uurtarief in euro      
Amsterdam                20,95
Rotterdam                21,16
Den Haag                19,22
Utrecht                20,64
Eindhoven                19,80
Tilburg                18,51
Almere                21,70
Groningen                16,59
Breda                22,76
Nijmegen                21,60
Apeldoorn                21,33
Haarlem                21,63
Enschede                17,84
Arnhem                20,71
Amersfoort                26,35
Zwolle                21,44
Zoetermeer                17,30
Leiden                20,61
Maastricht                19,96

Het gemiddelde uurtarief voor studiebegeleiding in Nederland ligt op ruim €20,50.

En er is een behoorlijke kloof tussen het hoogste en laagste gemiddelde tarief.

Opvallend is dat het hoogste tarief niet in Amsterdam geschreven wordt, wellicht heeft dit te maken met de sterke concurrentie in dat gebied.

Amersfoort staat aan kop met € 26,35.

Dit is veruit het hoogste gemiddelde uurtarief.  Breda volgt met € 22,76. Het laagste gemiddelde uurtarief registreren we in Groningen en het is €16,59 per uur.

Factoren die mede Bepalend Zijn voor het Uurtarief voor Studiebegeleiding

Welvaart, ontwikkeling en de demografische samenstelling in je werkgebied.

De rijkdom in een bepaalde streek speelt een belangrijke rol in de bereidheid om te betalen voor schaduwonderwijs.

Hoe rijker de inwoners zijn in een bepaald gebied, hoe groter het aantal inwoners dat wil betalen voor privélessen voor hun kinderen.

Om een indruk te geven van het percentage  van de gezinnen dat bereid is om te betalen voor schaduwonderwijs, plaatsen we een overzicht uit het onderzoek “Licht op Schaduwonderwijs”, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in het maandelijkse gezinsinkomen.

Er is een behoorlijk verschil in deelname aan schaduwonderwijs in de verschillende sociale klassen.

In onderstaand overzicht wordt het schaduwonderwijs verdeeld in Bijles, Huiswerkbegeleiding, Examentraining en Extra ondersteuning (denk hierbij aan dyslexie en hoogbegaafdheid etc.).

 
 Huiswerkbegeleiding
 Examentraining
 Extra ondersteuning
   Bijlessen
         0 - 1.000 euro per maand
       15%
             0%
       7%
       0%
1.000 – 2.000 euro per maand
         6%
             6%
       3%
       1%
2.000 – 3.000 euro per maand
         9%
             5%
      15%
       3%
3.000 – 4.000 euro per maand
       14%
             9%
      23%
       2%
4.000 – 6.000 euro per maand
       14%
           10%
      22%
       3%
6.000 – 8.000 euro per maand
      20%
           19%
      50%
       6%
8.000 euro per maand of meer
      22%
           16%
      54%
       5%
Tabel 3.1 Deelname betaald ondersteunend onderwijs naar maandelijks gezinsinkomen
Deelname betaald ondersteunend onderwijs naar maandelijks gezinsinkomen

De bijlesdocent moet rekening houden met verschillende aspecten in zijn of haar werkomgeving om een redelijk en betaalbaar uurtarief te vragen.

Al die leerlingen die deelnemen aan schaduwonderwijs, zijn natuurlijk niet gelijkmatig over het land verdeeld.

Bijlesdocenten die hun werkgebied hebben in minder welvarend Nederland, doen er goed aan om hun uurtarief wat te verlagen om voldoende leerlingen aan te trekken.

De sociale kloof is vooral duidelijk in de muzieksector. Een Engels onderzoek concludeert  dat 69% van de kinderen ooit een muziekinstrument heeft bespeeld. Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat jongeren in achtergestelde en minder welvarende gebieden minder kans hebben om een instrument goed te leren bespelen omdat hun ouders de lessen niet kunnen betalen. 

Een geïnterviewde docent verklaarde:

Ik geef vooral veel les in achterstandswijken. De meeste ouders zijn niet in staat om muzieklessen te betalen en hebben zelf ook nooit muziekles gehad. Daarom staat muziekles niet hoog op hun prioriteitenlijstje.

Het verschil tussen rijk en arm wordt ook nog eens  duidelijk zichtbaar als we kijken naar het aantal volwassenen dat privé muzieklessen kan betalen.

Uit hetzelfde Engelse onderzoek blijkt dat de kosten van de muzieklessen de tweede belangrijkste reden is om met muzieklessen te stoppen.

Ook in Nederland lijkt muziekonderwijs steeds meer alleen beschikbaar voor de elite.

Dat betekent ook dat de Muziekbond wel adviesprijzen kan geven voor volwassen muziekonderwijs, maar dat in de praktijk dit vaak geen reëel uurtarief is.

Op de site van de vakbond voor musici en auteurs, vind je meer info.

lestarieven om een instrument te leren bespelen
Tarieven Privé lessen zijn ook afhankelijk van vraag en aanbod | Bron: Visual Hunt

Concurrentie in je Werkgebied

In Nederland wonen meer mensen in de stad dan op het platteland.

Het CBS registreert dat de groei van de steden nog doorzet.

In de stad vind je meer studenten die prive les willen hebben, maar er zijn ook meer docenten die bijles willen geven.

Op het platteland zijn er minder leerlingen, maar ook minder leraren beschikbaar.

Simpel gezegd zijn er meer studenten  en concurrenten in de stad en op het platteland zijn potentiële studenten en concurrenten.

Wat betekent dit voor je tarieven?

Bijles docenten in de stad moeten een meer concurrerend tarief hanteren dan hun landelijke concullega’s. Maar tegelijkertijd moeten ze de kosten van levensonderhoud en het welvaartsniveau van hun locatie niet uit het oog verliezen.

In de stad zijn de leerlingen dichtbij en op het platteland dienen de docenten rekening te houden met reistijd en reiskosten.

Als je kijkt naar je concurrenten, zul je zien dat er in de stad en vooral in typische studentensteden, veel studenten zijn die een bijbaan zoeken, en daarom zullen er ook veel als bijlesdocent aan het werk gaan.

De studenten die bijles geven, zullen in een felle concurrentiestrijd verwikkeld raken met al die andere studenten die ook bijles willen geven.

Professionals en gekwalificeerde bijlesdocenten hanteren een hoger tarief en zullen daardoor ook een ander type leerling aantrekken.

Vraag en aanbod in bijlesgeven
Concurrentie en het verschil in verdiensten bij huiswerkbegeleiding | Bron: Visual Hunt

Grote steden hebben een aantrekkingskracht op artiesten, acteurs en musici; zowel professionals als amateurs. Het is heel gewoon dat musici en artiesten naast hun dagelijkse bezigheden bijles geven Amsterdam. Logisch dat dit de tarieven voor creatieve en muzikale privélessen beïnvloedt.

Aanwezigheid van Particuliere Scholen in je werkgebied

De aanwezigheid van particuliere en privéscholen in de omgeving beïnvloedt het tarief voor gekwalificeerde docenten, sportinstructeurs en muziekleraren.

Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen van particuliere scholen vaker privé bijlessen nemen dan leerlingen uit het reguliere onderwijs.

Meestal staan de particuliere scholen in de betere wijken waar ouders meer geld uit geven aan de opleiding van hun kinderen.

In aansluiting op de huiswerkbegeleiding is er veel vraag naar bijlesdocenten die de kinderen voorbereiden op de toelatingsexamens voor particuliere scholen en universiteiten.

Huiswerkbegeleiders die in de buurt van particuliere scholen werken, kunnen daarom een hoger uurtarief vragen.

Ook de aanwezigheid van een atheneum of gymnasium is gunstig voor je uurtarief. Niet omdat de buurt dan perse welvarender is, maar de leerlingen worden alleen toegelaten tot deze school als ze een bepaald niveau hebben behaald.

De vraag naar huiswerkbegeleiding voor basisonderwijs zal dus groter zijn in de omgeving van die school.

Veel studenten gaan na het atheneum en gymnasium doorstuderen op de universiteit en hebben examentrainingen nodig of extra begeleiding om te slagen voor toelatingsexamens op universiteit of de hogeschool.

Over het algemeen is er meer vraag naar muziekdocenten in welvarender buurten. 

De aanwezigheid van een particuliere school betekent niet per definitie dat er meer vraag is naar muziekdocenten, omdat die particuliers scholen vaak zelf het muziekonderwijs op een hoog niveau aanbieden. Hetzelfde geld voor sportleraren.

Er zal in de betere wijken wel meer vraag zijn naar muzieklessen voor volwassenen en hoogopgeleide studenten, houd er rekening mee bij het vaststellen van je uurtarief.

Bijles geven Utrecht

Verdien Meer Met Huiswerkbegeleiding in Minder Welvarende Gebieden

Als je in een minder welvarende wijk woont of als je erg veel concurrentie hebt, komt dat je verdiensten per uur niet ten goede. Maar laat je hierdoor niet ontmoedigen. Lesgeven kan op veel manieren, en je zult je doelgroep ergens anders  moeten zoeken.

Ga het internet op!

Online bijlesgeven is erg populair en met behulp van Skype is je leslocatie, daar waar je internet hebt.

De voordelen van online bijles geven zijn flexibele lesuren, het ontbreken van reistijd en reiskosten en je bereikt veel meer potentiële studenten buiten je eigen geografische locatie.

Dankzij platforms zoals Superprof waar je jezelf kunt presenteren als een online bijles docent, zijn uurtarieven een heel stuk minder afhankelijk van je geografische locatie.

Online bijles docenten hebben wel meer concurrentie dan de privé leraar die aan huis lesgeeft,  maar via het internet bereik je veel meer potentiële studenten.

online wereldwijd studiebegeleiding
Online Bijlessen geven, je locatie heb je zelf in de hand | Bron: Pixabay

Niet alleen huiswerkbegeleiding kan online gegeven worden, ook muziekles en sportlessen.

Uit onderzoek is gebleken dat de bijlesdocent nu nog vaak op verschillende locaties de traditionele bijlessen gaat geven, in de toekomst zullen bijlessen steeds vaker online worden aangeboden.

Ga groepslessen geven!

Bijlesdocenten die aan meerdere leerlingen tegelijkertijd lesgeven, vragen een lager uurtarief.

Vooral in wat minder welvarende buurten kan dit een heel goed alternatief zijn. Hier is duidelijk sprake van een win win situatie. De student betaalt minder per uur en jij verdient meer per uur.

Het aanbieden van groepslessen vereist wel meer voorbereiding en pedagogische vaardigheden. Het is belangrijk dat alle studenten voldoende aandacht en ondersteuning krijgen, zodat ze het gevoel hebben optimaal te profiteren van de bijlessen.

Houd bij het aanbieden van groepslessen rekening met die extra voorbereidingstijd als je je uurtarief bepaalt. En, ook niet onbelangrijk,  vraag je af of je de juiste kwaliteiten hebt om aan meerdere leerlingen tegelijkertijd bijlessen aan te bieden. De bijlessen moeten naar tevredenheid verlopen, zowel voor leraar als leerling.

 

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Els

Liefhebber van de Nederlandse taal. Passie voor lekker eten, sport en de regio Thailand.