Er gaat veel geld om in de bijles industrie. Vooral de laatste jaren vinden meer studenten hun weg naar het schaduwonderwijs en op dit moment is het bedrag dat omgaat in de bijles industrie al meer dan 185 miljoen per jaar.

Meer dan een kwart van de Nederlandse scholieren heeft bijles. De huidige arbeidsmarkt stelt steeds hogere eisen en ouders zijn bereid meer te investeren in de scholing van hun kinderen.

Voor leraren, studenten en experts op bepaalde vakgebieden wordt het steeds interessanter om bijlessen te geven.

Een studie van OESO toont aan dat veel leraren niet tevreden zijn over hun status. Leraren geven bijlessen als bijbaan om hun inkomen aan te vullen en soms hebben ze hun baan als leraar opgegeven om uitsluitend als bijlesdocent te gaan werken.

Professionals zoals muzikanten en acteurs voelen zich aangetrokken tot een werkomgeving met flexibele werktijden en waar het mogelijk is om zelf de werkdruk en het uurtarief te bepalen.

Ook voor studenten is bijles geven naast de studie een gemakkelijke manier om wat bij te verdienen. Door het geven van bijles krijgen ze tegelijkertijd meer kennis op hun vakgebied.

performers als privé les docent
Flexibele lestijden en je eigen planning maken; voor veel artiesten een van de voordelen van het bijles geven | Bron: Pixabay

Platforms zoals Superprof zijn ideaal om studenten en bijlesdocenten met elkaar in contact te brengen. Bijkomend voordeel is dat Superprof geen commissie vraagt voor deze dienst.

De huiswerkbegeleider adverteert en de student vindt er zijn mentor op heel veel gebieden. Dat kan een meester zijn die Kung Fu lessen aanbiedt, een docent voor ondersteuning op universitair niveau of een leraar voor privélessen op specialistisch niveau.

De bijles- of privéleraren delen dan wel dezelfde ruimte op internet, maar ze hebben niet dezelfde uurtarieven.

Het uurtarief van een privé docent is o.a. afhankelijk van de volgende factoren:

  • plaats
  • ervaring
  • niveau van de student
  • onderwijsvorm
  • onderwerp

Bij het vaststellen van het uurtarief, moet de bijlesleraar met al deze factoren rekening houden.

Zo veel factoren!! Waarom is het kiezen van het juiste uurtarief eigenlijk zo belangrijk?”

Je uurtarief is waarschijnlijk het eerste waar potentiële studenten naar kijken, als ze op je profiel klikken. Het moet laag genoeg zijn om ze verder te laten lezen, maar het moet ook weer niet te laag zijn. Als je uurtarief erg laag is, hecht je niet genoeg waarde aan je kwaliteiten en dan kom je niet professioneel over.

Bovendien moet je tarief voldoende zijn om je kosten als bijlesdocent te dekken en een behoorlijk inkomen te genereren, het is een heel belangrijk punt!

“Okay, goed om te weten…..maar waar moet ik beginnen?”

We raden je aan om eerst even te kijken hoe hoog de tarieven van anderen zijn op jouw vakgebied. Je hebt dan een richtprijs, die je kunt aanpassen aan jouw persoonlijke omstandigheden zoals ervaring en plaats. Bijvoorbeeld: Bijlessen in Amsterdam zijn vaak wat duurder dan in andere plaatsen. Bijlessen die gegeven worden door ex-onderwijzers zijn duurder vanwege hun didactische en pedagogische achtergrond en ervaring.

Om je een hoop tijd en zoeken op internet te besparen, hebben wij relevante informatie voor je verzameld en een overzicht gemaakt wat de bijlesdocent op de verschillende vakgebieden vraagt.

De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (13 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (13 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Tarieven voor Bijles Per Vak in Nederland

De volgende gegevens zijn gevonden door de superspeurders van Superprof. De cijfers gebruik je als uitgangspunt om je eigen tarief te bepalen. Later kun je het natuurlijk altijd nog aanpassen.

De tarieven zijn nationale gemiddelden.

Tarieven verschillen per regio. Het is van belang dat je daar onderzoek naar doet voordat je je prijs definitief bepaalt.

Wiskunde en Andere Wetenschappen

Het gemiddelde uurtarief voor wiskunde docenten en andere wetenschappelijke leraren is € 19,00

wetenschappelijke huiswerkbegeleiding
Studiebegeleiding geven aan toekomstige wetenschappers | Bron: Visual Hunt

Uurtarieven voor Bijlessen scheikunde liggen vrij hoog terwijl het tarief voor biologie bijlessen weer wat lager is.

Vak gem. prijs in €
Economie   17,50
Scheikunde   23,50
Natuurkunde   17,00
Wiskunde   17,00
Biologie   14,50

Geesteswetenschappen

Gemiddeld vraagt een docent geesteswetenschappen een uurtarief van €20,00. Geschiedenis bijles kost ongeveer €16,00 per uur terwijl strafrecht het hoogste uurtarief laat zien, maar liefst €25,00

Vak gem prijs in €
Geschiedenis   16,00
Aardrijkskunde   17,18
Civiel Recht   20,50
Strafrecht   25,00
Arbeidsrecht   20,50
Sociologie   17,78
Psychologie   20,33

Moderne Vreemde Talen

Met een uurgemiddelde van ongeveer €18,50 hebben de taaldocenten een uurtarief dat iets lager ligt dan die van de wiskunde leraren en docenten in de wetenschappen. Ook op het gebied van vreemde talen is er een aanzienlijk verschil in de prijzen van de lessen.

Zoals je ziet in onderstaand overzicht, zijn de lessen in Mandarijn het beste betaald. Deze grote tariefverschillen ontstaan meestal door een groot verschil in vraag en aanbod in een bepaalde streek of stad.

Het zou zomaar kunnen dat een docent Spaans in bijvoorbeeld Maastricht veel meer per uur kan vragen dan een leraar die bijles Spaans geeft in Amsterdam!

Taal gem. prijs in €
Engels   16,95
Mandarijn   26,27
Duits   20,58
Arabisch   14,71
Russisch   15,82
Frans   17,48
Italiaans   20,07
Spaans   17,29

Specifieke Onderwerpen

Net zoals bij de geesteswetenschappen, is voor bijles geven in specifieke onderwerpen specialistische kennis op hoog niveau nodig, ervaring in het vakgebied en vakspecifieke kwalificaties.

Als gevolg daarvan zijn de tarieven voor bijlessen in meer specifieke onderwerpen vaak duurder dan de meer algemene vakken. Zoals je hieronder ziet, wordt er voor de bijlessen in het Strafrecht het meest betaald.

Vak gem. prijs in €
Civiel Recht   20,50
Strafrecht   25,00
Arbeidsrecht   20,50

 

strafrecht in het schaduwonderwijs
Het uurtarief voor privé lessen in het strafrecht is hoog | Bron: Visual Hunt

Sociale Wetenschappen

Docenten die bijles geven Utrecht in de sociale wetenschappen hanteren op Superprof een gemiddeld uurtarief van ongeveer € 19,00

Deze wetenschappen worden niet gedoceerd op de middelbare school.

Bijles docenten die deze vakken onderwijzen, zullen geen kinderen in de basisschoolleeftijd als student krijgen.

Vak gem. Prijs in €
Sociologie   17,78
Psychologie   20,33

Muziek

De gemiddelde prijs voor muziekonderwijs ligt op € 23,00 per uur,  maar ook hier zien we weer een groot verschil in prijs per instrument. De trompet scoort het hoogst en de meer populaire rock muziek instrumenten zoals drums en gitaar, zijn wat minder prijzig.

Instrument  gem. prijs in €
Trompet   28,33
Piano   24,57
Viool   24,37
Gitaar   21,17
Drum   22,55

Hoe beïnvloedt het Niveau Waarop je Lesgeeft de Tarieven voor Bijles?

Bij bijles geven, moet je je bewust zijn van het niveau waarop je les geeft. De moeilijkheidsgraad van het vak dat je doceert helpt je je tarief te bepalen.

Hoe hoger het niveau waarop je student bijlessen krijgt, hoe hoger het uurtarief. Als docent zul je over voldoende kennis moeten beschikken om aan de hoge verwachtingen van de student te voldoen.

Lessen voor beginners stellen leerlingen in staat om een nieuw vak of instrument te verkennen. De student heeft geen ervaring en verwacht dat de docent hem stap voor stap begeleidt en kennis laat maken met het onderwerp.

De kennis die overgedragen wordt is basiskennis en als docent hoef je niet over specialistische kennis te beschikken. Meestal hoef je ook minder werk na te kijken en is de feedback eenvoudig te geven.

Prijzen liggen vaak net iets onder het gemiddelde.

Gevorderde lessen zijn lessen voor studenten die de basiskennis van het onderwerp al beheersen. Zij willen onder begeleiding van een docent hun kennis verbreden en verdiepen.

Dit vergt meer specialistische vakkennis van de leraar bijlessen, de voorbereiding van de lessen zal meer tijd kosten.

De prijzen van de lessen liggen logischerwijs tussen de lessen voor beginners en de lessen voor vergevorderden of experts.

Lessen voor vergevorderden of experts helpen de studenten die al over een brede kennis van het onderwerp beschikken. De student heeft behoefte aan verdieping en gedetailleerde lessen en specifieke kennisoverdracht. De student verwacht individuele feedback met goede onderbouwing. De prijzen voor deze lessen zijn het hoogst.

Studiebegeleiding op Academisch niveau

De gemiddelde uurtarieven voor de bijlessen op bijvoorbeeld, de basisschool, de middelbare school en voor het voorbereiden voor bepaalde examens liggen allemaal dicht bij elkaar.

Het verschil in uurtarief is vooral gerelateerd aan het verschil in het niveau van vakkennis en de kwestie van vraag en aanbod.

Ook de aanwezigheid van lokale scholen hebben invloed op de vraag naar bijlessen. Bijvoorbeeld als de lokale middelbare school een toelatingsexamen heeft voor nieuwe leerlingen die van de basisschool komen, dan zal er op de basisschool behoefte zijn aan bijlessen.

Een studie in Engeland heeft aangetoond dat studenten op particuliere scholen vaker bijlessen volgen. Als je in de buurt van een particuliere school woont, is de vraag naar bijlessen groter.

Superprof heeft de gemiddelden per verschillend niveau onderzocht en concludeerde dat er weinig verschil zat in de uurtarieven op de verschillende onderwijsinstellingen.

Als je bijles geeft, doe dit dan op het niveau dat bij je kennis past. Onderwijs niet op een te hoog niveau, dit leidt alleen tot teleurstellingen bij zowel de bijlesdocent als de student.

Waarom is er een Prijsverschil?

Het lijkt soms een beetje onrechtvaardig dat met bepaalde onderwerpen per uur meer verdiend dan voor andere onderwerpen, maar er zijn echt wel redenen waarom er zoveel verschil is in de prijzen die de bijlesdocent hanteren.

Vraag en aanbod

De prijs wordt vaak bepaald door de beschikbaarheid of het aanbod. Hoe meer bijlesdocenten voor een bepaald vak beschikbaar zijn, hoe lager het uurtarief.

Het is net als de groenten in de supermarkt. Als het de oogsttijd is voor bijvoorbeeld courgettes en er is een overschot aan courgettes, dan zal de prijs dalen. De supermarkt wil zo veel mogelijk verkopen.

Een slechte oogst, levert weinig courgettes en dat zal de prijs opdrijven.

Hoe meer aanbod, hoe lager de prijs, ook in tarieven schaduwonderwijs
Vraag en aanbod in schaduwonderwijs bepalend voor uurtarief | Bron: Visual Hunt

Zo is het dus ook met de bijlesleraar. Zijn er veel bijlesleraren beschikbaar, dan zullen ze hun prijzen verlagen om toch nog studenten te krijgen.

De vraag bepaalt ook de hoogte van de prijs die je kunt vragen. Misschien ben je wel de enige wiskundedocent in de wijde omtrek, maar als er weinig  behoefte is aan wiskunde bijles, dan zul je prijs moeten verlagen of online lessen moeten aanbieden.

Studiematerialen, uitrusting of instrumenten

Voor sommige vakken of onderwerpen heb je dure materialen nodig. Dit zal in de prijzen tot uitdrukking komen.

privé paardrijles kostbaar
Privé paardrijlessen zijn duur door hoge kosten van paard en uitrusting | Bron: Visual Hunt

Neem Paardrijlessen bijvoorbeeld. Meestal is het paard of de pony inbegrepen bij de lessen. Paarden zijn niet alleen duur in aanschaf maar ook in onderhoud. Het is logisch dat de paardrijlessen duurder zijn, dan bijvoorbeeld schaaklessen. Bij de schaaklessen hoeft de leraar alleen een schaakbord te kopen. 

Zoals je ziet zijn er veel factoren om rekening mee te houden. Nu aan de slag met het bepalen van je uurtarief.

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Els