In Nederland hebben middelbare scholieren een breed scala aan eindexamen-vakken om uit te kiezen, zoals biologie, techniek, Engelse literatuur, geschiedenis, wiskunde, religieuze studies en natuurkunde.

Studenten worden gevraagd zorgvuldig bepaalde eindexamenvakken kiezen die hen zullen helpen de nodige kwalificaties te behalen die vereist zijn voor hun studies in het hoger onderwijs aan een universiteit of hogeschool.

Superprof zal nu alle acht onderwerpen in het eindexamen Natuurkunde doornemen om potentiële studenten inzicht te geven in deze wetenschappelijke discipline.

De deeltjesversneller.
Als je echt verder wilt gaan in de natuurkunde, kan je misschien wel hier werken | Bron: Pexels
De beste leraren Natuurkunde beschikbaar
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (34 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Muna
5
5 (8 reviews)
Muna
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rob
4,9
4,9 (17 reviews)
Rob
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (15 reviews)
Paul
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tim
5
5 (11 reviews)
Tim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Max
5
5 (9 reviews)
Max
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tom
5
5 (9 reviews)
Tom
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (34 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Muna
5
5 (8 reviews)
Muna
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rob
4,9
4,9 (17 reviews)
Rob
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (15 reviews)
Paul
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tim
5
5 (11 reviews)
Tim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Max
5
5 (9 reviews)
Max
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tom
5
5 (9 reviews)
Tom
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Energie

In dit eerste onderwerp van Energie beginnen studenten te leren over veranderingen in energiereserves en verdere uitleg over de zeven belangrijkste energieopslagplaatsen, zoals magnetisch, kinetisch, chemisch, intern of thermisch, elektrostatisch, elastisch potentieel en gravitatiepotentieel.

Energie kan worden overgedragen in een van de vier mogelijke energieoverdrachten:

 • Mechanisch werk,
 • Elektrisch werk,
 • Verwarming,
 • Straling

Wanneer een kracht een lichaam in beweging brengt, is er sprake van energie. Nadat energie van de ene bron naar de andere is overgebracht, is het werk voltooid en kan het worden gemeten in joules (J). Het kan op een zeer eenvoudige manier worden beschreven: overgedragen energie = verricht werk.

De leerlingen raken vervolgens vertrouwd met het concept van kracht: de snelheid waarmee energie wordt overgedragen. Hoe krachtiger een apparaat is, hoe meer energie het per seconde zal overdragen. De machtsvergelijking wordt onderwezen en is vrij eenvoudig:

power = \ frac {werk ~ gedaan} {tijd}

Efficiëntie wordt bepaald door hoe goed een apparaat is in het omzetten van energie-input in nuttige energie-output. Apparaten zoals koelkasten, televisies en wasmachines zijn ontworpen om zo efficiënt mogelijk te zijn om geen energie te verspillen. Vergelijkingen zijn bedoeld om studenten te leren over energie-efficiëntie.

Energie-eisen

Alle mensen gebruiken energie. Er zijn bronnen van niet-hernieuwbare en hernieuwbare energie om in onze behoeften te voorzien. Huizen, particuliere en openbare bedrijven, industrieën en transportsystemen gebruiken allemaal dagelijks energie.

Studenten leren meer over de meest gebruikte energiebronnen zoals fossiele brandstoffen, windenergie, nucleaire brandstof, waterkracht en geothermie en hun effect op de planeet.

Elektriciteitsmasten
Met natuurkunde kan je begrijpen hoe deze dingen werken | Bron: Pexels

Elektriciteit

Het tweede onderwerp van het eindexamen Natuurkunde analyseert elektrische circuits, lichtnetelektriciteit en statische elektriciteit.

Er zijn verschillende symbolen die worden gebruikt om de verschillende componenten in een elektrisch circuit te identificeren. Enkele van de meest voorkomende zijn:

 • Schakelaar,
 • Lamp,
 • Vaste weerstand,
 • Variabele weerstand,
 • Thermistor,

Studenten leren dat er twee soorten elektrische stroom zijn: gelijkstroom en wisselstroom. Tussen de twee soorten stroom is er het potentiële verschil, zoals het feit dat het de maat is van hoeveel energie wordt overgedragen tussen twee punten op een circuit. Er is een eenvoudige formule die kan worden gebruikt om het potentiële verschil te berekenen:

potentieel ~ verschil = \ frac {energie} {lading}

Hoofdstroom

In Nederland wordt het elektriciteitsnet opgewekt met een frequentie van 50 Hertz en met 230 volt (V) naar huizen gestuurd. Zoals we allemaal weten, worden apparaten en apparaten met een stekker op het elektriciteitsnet aangesloten. Hier zijn de onderdelen van een stekker:

 • Buitenisolatie: draden zijn omwikkeld met plastic om problemen te voorkomen,
 • Kabelgreep: draden worden stevig op hun plaats gehouden,
 • Live-draad: een koperdraad die is bedekt met bruin plastic,
 • Zekering: gemaakt van glas of keramiek en bevat een dunne draad die smelt als de stroom oververhit raakt. Een zeer essentieel onderdeel van de stekker,
 • Neutrale draad: een koperdraad bedekt met blauw plastic die de kabel in de muur verbindt,
 • Aardingsdraad: een koperdraad die is omhuld met plastic.

Statische elektriciteit

De beweging van geladen deeltjes, die kan worden ervaren door twee dingen tegen elkaar te wrijven, veroorzaakt elektrische effecten zoals kleine vonken of schokken.

De wetten van wrijving kunnen ook worden nageleefd door studenten in dit gedeelte van het onderwerp elektriciteit. Zo ontstaat er wrijving wanneer isolatiematerialen tegen elkaar worden gewreven.

Deeltjesmodel van materie

Materie bestaat uit kleine deeltjes, atomen genaamd, en wordt gemeten door de dichtheid te bepalen. Alle materie heeft deeltjes, daarom wordt dichtheid gebruikt om te beschrijven hoe dicht de deeltjes samengepakt zijn in een vaste stof, vloeistof of gas.

De deeltjes in vaste toestand zijn bijvoorbeeld dicht opeengepakt, de deeltjes in vloeistoffen hebben meer ruimte om te bewegen en in gassen zijn deeltjes uitgespreid en bewegen ze willekeurig.

De dichtheid van materie kan worden berekend met behulp van een eenvoudige vergelijking, zoals:

dichtheid = \ frac {massa} {volume}

Als het volume van een object onbekend is en het een onregelmatige vorm heeft, leren leerlingen meer over de verplaatsing van deeltjes.

Temperatuurveranderingen

Veranderingen in de toestand van een gas, vloeistof of vaste stof kunnen worden gedaan wanneer de interne temperatuur anders wordt. Door energie aan een materiaal toe te voegen of te verwijderen, kan de toestand ervan veranderen.

Studenten leren hoe interne energie de meting is van alle energie van de volledige hoeveelheid deeltjes in een object of stof en dat die temperatuur de berekening is van de gemiddelde snelheid van de deeltjes.

Deeltjes in gassen

Het is bewezen dat gassen meer ruimte innemen dan vaste stoffen en vloeistoffen en aangezien bewegingen erg snel en willekeurig zijn, zijn er veel botsingen in gasdeeltjes.

Studenten leren meer over de vergelijkingen die nodig zijn om onder andere gasdruk en gasvolume te berekenen; je leraar natuurkunde en wiskunde kan ze je allemaal uitleggen.

Een man voert een proefje uit.
Experimenten uitvoeren is een leuk onderdeel van natuurkunde | Bron: Pexels

Atoomstructuur

Atomen zijn extreem klein van formaat en een atoom heeft een kern met protonen en neutronen met kleinere elektronen die rond de kern cirkelen.

Protonen en neutronen staan ​​bekend als de zwaarste deeltjes in een atoom en het totale aantal ervan in een element staat bekend als het massagetal.

Studenten leren ook meer over isotopen en ionen. Isotopen zijn vormen van een element met hetzelfde aantal protonen maar een ander aantal neutronen. Ionen zijn kleine deeltjes die het resultaat zijn van verlies of toename van elektronen na een botsing. Ze kunnen zowel positief als negatief geladen zijn.

Een essentieel onderdeel van het onderwerp atomaire structuur heeft te maken met radioactief verval, dat is wanneer kernen een onjuist aantal neutronen hebben en snel uit elkaar kunnen vallen. De fundamentele kennis van verschillende soorten nucleaire straling zoals alfa, bèta en gamma is iets wat je voor je eindexamen moet weten.

Gebruik en gevaren van straling

Straling kan voor goede dingen worden ingezet en kan worden ingedeeld in twee afzonderlijke categorieën: bestraling en besmetting.

Bestraling kan worden gebruikt bij de sterilisatie van fruit om het te bewaren wanneer het in supermarkten wordt verkocht en kan worden gebruikt bij medische behandelingen. Het is belangrijk op te merken dat geen van deze procedures radioactief is.

Vervuilingsstraling wordt gebruikt om lekken op te sporen in ondergrondse leidingen en bij röntgenstraling en medische beeldverwerking.

Studenten leren meer over achtergrondstraling en de effecten die dit heeft op het menselijk lichaam.

Op zoek naar een bijlesdocent natuurkunde-wiskunde in Birmingham?

De beste leraren Natuurkunde beschikbaar
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (34 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Muna
5
5 (8 reviews)
Muna
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rob
4,9
4,9 (17 reviews)
Rob
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (15 reviews)
Paul
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tim
5
5 (11 reviews)
Tim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Max
5
5 (9 reviews)
Max
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tom
5
5 (9 reviews)
Tom
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (34 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Muna
5
5 (8 reviews)
Muna
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rob
4,9
4,9 (17 reviews)
Rob
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (15 reviews)
Paul
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tim
5
5 (11 reviews)
Tim
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Max
5
5 (9 reviews)
Max
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tom
5
5 (9 reviews)
Tom
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Krachten

Het onderwerp krachten in het eindexamen Natuurkunde is zeer belangrijk en lastig. Studenten verwerven essentiële kennis over de meest elementaire concepten zoals zwaartekracht, contact- en niet-contactkrachten, elasticiteit en druk in vloeistoffen om er maar een paar te noemen.

Bovenal bestuderen leerlingen de twee soorten fysieke grootheden die door wetenschappers worden gemeten: scalair en vector.

Het meest vermakelijke deel van dit onderwerp is ongetwijfeld de zwaartekracht. De vergelijking voor de zwaartekrachtveldsterkte wordt geassimileerd en geoefend met behulp van voorbeelden.

De drie bewegingswetten van Newton worden in het laatste deel van dit onderwerp geleerd, samen met de eindsnelheid en de voltooiing van twee vereiste experimenten.

Golven

Golven zijn een van de vele manieren waarop energie tussen verschillende dragers kan worden overgedragen. Ze hebben verschillende onderdelen en kunnen met de volgende termen worden beschreven:

 • Rustpositie,
 • Verplaatsing,
 • Top,
 • Trog,
 • Amplitude,
 • Golflengte,
 • Tijdsperiode,

Golfperioden en -snelheden worden begrepen door waardevolle vergelijkingen toe te passen.

Er zijn twee basistypen golven: transversaal en longitudinaal. Voorbeelden van longitudinale golven zijn onder meer geluid, ultrageluid en seismische P-golven. Enkele gevallen van transversale golven zijn de rimpelingen op het wateroppervlak, trillingen van een gitaarsnaar en elektromagnetische golven van een magnetron.

Studenten leren ook meer over reflectie en refractie. Reflectiegolven van geluid veroorzaken bijvoorbeeld echo's en reflectiemanieren van licht kunnen worden waargenomen in spiegelende en diffuse reflectie. Refractie is de verandering in richting van een golf op de grens tussen twee heldere materialen.

Geluidsgolven zijn longitudinale golven en kunnen zich verplaatsen door vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Ultrasone golven hebben een zeer hoge frequentie die het menselijk oor niet kan horen en worden gebruikt voor het breken van nierstenen, het schoonmaken van sieraden en het creëren van beelden die het blote oog niet direct kan zien.

Lenzen hebben een breed scala aan toepassingen en kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: convex en concaaf.

Vergroting, absorptie en transmissie van licht kunnen allemaal worden waargenomen in verschillende soorten lenzen, afhankelijk van hun doel.

Zwarte lichamen of objecten zijn perfecte absorbeerders en zenders van straling. Verdere instructie van dit onderwerp wordt geleerd in het golvenonderwerp van het eindexamen Natuurkunde.

Je bent van harte welkom om je bijlesleraar natuurkunde en wiskunde te vinden via Superprof!

Magneetjes in een winkel.
Magneten, snap jij hoe ze werken? | Bron: Pexels

Magnetisme en elektromagnetisme

Magnetisme gaat over de magnetische velden die magneten omringen. Er zijn twee verschillende polen op een magneet: de noordpool en de zuidpool.

Het magnetische veld is altijd sterker bij de polen. Het is belangrijk op te merken dat bepaalde polen elkaar afstoten en anderen elkaar aantrekken.

Er zijn twee soorten magneten: permanent en geïnduceerd. Permanente magneten produceren hun eigen magnetische veld en kunnen niet worden uitgeschakeld, terwijl geïnduceerde magneten pas magneten worden wanneer ze in een magnetisch veld worden geïntroduceerd.

Een magnetisch veld kan niet met het blote oog worden gezien, maar kan worden gedetecteerd met een eenvoudig hulpmiddel zoals een kompas.

De basisprincipes van elektromagneten, het motorische effect en Fleming's linkerhandregel worden allemaal in meer detail geleerd door studenten van het eindexamen Natuurkunde.

De stroom van geïnduceerd potentieel en de richting van de beweging, samen met een basiskennis van een AC-generator, DC-generator en transformatoren worden verder onderzocht in deze sectie over magnetisme en elektromagnetisme.

Ruimtefysica

Het onderwerp ruimtefysica in het eindexamen Natuurkunde is van bijzonder belang voor liefhebbers van astronomie.

Leerlingen die dit onderwerp bestuderen, leren meer over de belangrijke elementen in ons zonnestelsel, zoals de zon, de planeten, de manen, de dwergplaneten, asteroïden en kometen.

Informatie over hoe zwaartekracht een belangrijke kracht is die de stabiele baan van planeten rond een ster, manen of kunstmatige satellieten in stand houdt, wordt bestudeerd door leerlingen. De baansnelheid van een planeet verandert afhankelijk van de afstand tot de zon.

Levenscyclus van een Ster

De levenscyclus van een ster hangt puur af van de grootte. Alle sterren beginnen op precies dezelfde manier met leven: een wolk van stof en gas, ook wel een nevel genoemd, wordt een protoster die later een ster in de hoofdreeks wordt. Een ster wordt gedurende het grootste deel van zijn levensduur beschouwd als een hoofdreeksster en de zon zal naar verwachting miljarden en miljarden jaren als hoofdreeksster blijven.

Verschillende soorten sterren zijn onder meer protoster, hoofdreeksster, rode reuzenster, witte dwerg, supernova en de neutronenster of het zwarte gat.

Het zich Uitbreidende Universum

Al jaren worden theorieën over het ontstaan ​​en de ontwikkeling van het heelal door wetenschappers geanalyseerd.

Om deze theorieën te bewijzen hebben wetenschappers het elektromagnetische spectrum gebruikt en de donkere lijnen op het spectrum bestudeerd om licht van verre sterrenstelsels te observeren. Dit staat bekend als roodverschuiving en laat zien dat het universum voortdurend uitdijt.

De populaire Big Bang-theorie heeft ondersteunend bewijs van de Cosmic Microwave Radiation Background (CMRB) en wordt verder bestudeerd door studenten.

Vind nu een natuurkundeleraar op A-niveau.

Voorbeeld Examenvragen

Vooraf weten welke vragen je op het examen kunt verwachten, bouwt vertrouwen op en verbetert de resultaten. Hier zijn enkele van de soorten vragen die worden gesteld bij het eindexamen Natuurkunde-beoordelingen:

 • Meerkeuze vragen,
 • Een en twee markeringsvragen,
 • Drie en vier puntvragen,
 • Wiskundige vragen,
 • Praktische vragen,
 • Zes puntenvragen,

Het eindexamen Natuurkunde is buitengewoon goed ontworpen om studenten op een logische manier alle basisconcepten van de natuurkunde te bieden. Of je nu een wetenschappelijk brein bent of gewoon meer wilt leren, dit eindexamenonderwerp is een geweldige keuze voor iedereen!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Boris

Schrijver, vertaler en journalist, woonachtig in Chili. Houdt van reizen, nieuwe culturen ontdekken en wetenschap. Werkzaam voor Superprof sinds 2017.