De sleutels tot het openen van de deuren van kansen en succes voor je kind zijn vaak te vinden in academische ondersteuning, het onderwijs en hun ervaringen daar. Het kan voor ouders een moeilijke beslissing zijn om het juiste evenwicht te vinden, zodat je kind van zijn jeugd kan genieten en tegelijkertijd goed leert op school. Maar vraag jezelf eens af: Waar zou je kind toe in staat kunnen zijn als het alle middelen krijgt die er bestaan?

Als ouders kunnen we formeel onderwijs zien als iets dat pas mag beginnen als het kind klaar is om naar de kleuterschool of kinderdagverblijf te gaan. Maar dit idee staat ver af van de realiteit: onderwijs is niet alleen voorbehouden aan school, maar is geïntegreerd in alle vormen van leven. Vanaf het moment dat kinderen geboren worden, zijn zij bezig met leren, zij leren van hun ouders, hun omgeving, hun ervaringen en hun eigen reacties op alles wat er om hen heen gebeurt.

Het onderwijs los zien van het leven zelf is noch voor de ouders, noch voor het kind nuttig. Om succesvol te zijn, moeten we onderwijs behandelen als een natuurlijk onderdeel van het leven, en ons ervan bewust zijn dat vroeg beginnen je kind in staat kan stellen later minder problemen hebben met aansluiten. Dit is misschien geen traditioneel idee, maar ik heb nog nooit gehoord dat een voorsprong in het leven een nadeel zou zijn. Vroeg beginnen wordt vaak gezien als de voorwaarde voor succes, zelfontplooiing en zelfvertrouwen en het zou een prioriteit moeten zijn voor je kind.

Een klas met leerlingen
Niet alle klassen zijn zo rustig als deze klas! | Bron: Pexels
De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (14 reviews)
Mick
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (14 reviews)
Mick
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Ontwikkelingsstadia van een Kind

Jean Piaget, een Zwitserse psycholoog, is bekend om zijn theorie van de cognitieve ontwikkeling. Piaget onderzocht hoe kennis en intelligentie zich bij mensen in verschillende fasen van ons leven kunnen ontwikkelen. Hij keek ook naar hoe intelligentie wordt geconstrueerd, opgeslagen en toegepast.

Cognitieve vaardigheden zijn actieve mentale activiteiten die nodig zijn om mensen te helpen herinneren, problemen op te lossen, te concentreren, na te denken en te leren. Deze vaardigheden omvatten geheugen, redeneren, zintuiglijke verwerking, logica en verwerkingssnelheid.  We gebruiken ze in elk deel van ons leven omdat cognitieve vaardigheden van cruciaal belang zijn om ons te helpen taken uit te voeren en kennis op te slaan.

Elk kind heeft cognitieve sterktes en zwaktes die uniek zijn. Sommige kinderen kunnen bijvoorbeeld uitblinken in logica, en kunnen op die gebieden bovengemiddeld vaardig zijn. Evenzo kunnen sommige kinderen achterblijven op andere cognitieve gebieden, zoals geheugen of verwerkingssnelheid. Cognitieve vaardigheden behoren tot de cruciale bouwstenen die bepalen hoe snel we dingen leren.

Gelukkig kunnen onze cognitieve vaardigheden worden verbeterd, wanneer zwakke punten het leren beïnvloeden. Persoonlijke bijles maakt gebruik van gespecialiseerde leerstrategieën, om ervoor te zorgen dat obstakels worden aangepakt, met een focus op het nationale curriculum, belangrijke leerfasen, regelmatige oefening en aandacht voor het beste resultaat voor de leerling. Dit zal je kind uiteindelijk op weg helpen naar succes en zelfvertrouwen.

Piaget was een voorstander van onderwijs voor kinderen en aanvullend hoger onderwijs zoals persoonlijk thuisonderwijs of mentorschap in kleine groepen. Hij zegt dat kinderen vier ontwikkelingsstadia hebben en dat in elk stadium verschillende cognitieve kernvaardigheden worden ontwikkeld.

 • Fase een - Een kind van 0 tot 2 jaar leert door middel van hun zintuigen en door nauw betrokken te zijn bij voorwerpen.
 • Fase twee - Een kind van 2 tot 7 jaar begint zijn verbeelding, geheugen en begrip van concepten zoals het verleden en de toekomst te ontwikkelen.
 • Fase drie - Een kind van 7 tot 11 jaar begint zich bewust te worden van de gevoelens van anderen en past daar overtuigingen, gedachten en emoties van mensen in zijn omgeving op toe.
 • Fase vier - Kinderen van 11 jaar en ouder zijn in staat om planning te gebruiken als een hulpmiddel, zij kunnen bovendien problemen accuraat oplossen en de wereld om hen heen begrijpen.
Een kind kan heel verantwoordelijk lijken, maar dat niet zijn | Bron: Pexels

Zoals je kunt zien in Piagets model is een kind vanaf zijn of haar geboorte al aan het leren en zich aan het ontwikkelen. De uitgebreide versie van dit ontwikkelingsmodel benadrukt dat kinderen al vanaf de leeftijd van 2 jaar bezig zijn met het verbeteren van hun geheugen en focus. Het geheugen helpt hen om informatie vast te houden en die informatie naar believen te raadplegen. Aandacht en betrokkenheid stellen hen in staat taken tot een goed einde te brengen zonder afgeleid te worden door alles om hen heen.

Van 2 tot 7 jaar ontwikkelen kinderen vaardigheden op het gebied van zintuiglijke verwerking die nuttig zijn voor zaken als verbeelding, leren lezen en schrijven, waardoor het kind problemen kan oplossen en verbanden kan leggen.

Het is misschien vreemd om naar je kleine baby te kijken en hem of haar al als een leerling te beschouwen, maar zelfs in zijn of haar eerste jaar is hij o zij al een leerling van het leven. Als je ermee instemt je kind, in de vorm van een privé-bijlesleraar of online-bijles, extra bijles te geven, zul je hen helpen met een snellere ontwikkeling, betere academische prestaties en meer zelfvertrouwen.

Er zijn veel bijlescentra die expliciet werken met minderjarigen, zo jong als een paar maanden oud. Leerstijlen voor beginnende studenten verschillen aanzienlijk, maar in het algemeen onderwijs wordt het maken van toetsen natuurlijk actief ontmoedigd, en wordt spelenderwijs leren sterk aangemoedigd.

Als ouder moet je bereid zijn de 'norm' uit te dagen om je kind de instrumenten te geven die het nodig heeft om zijn hoogste potentieel te bereiken. Vroegtijdige academische bijlessen zijn een uitstekende manier om je kind niet alleen op het goede spoor te houden, maar ook te laten uitblinken op alle gebieden van hun jonge leven.

Ontdek alle voordelen die academische ondersteuning biedt aan zelfs de jongste leerlingen!

Op school kan het voor kinderen moeilijk zijn bij te benen | Bron: Pexels

Waarmee kunnen Bijlesdocenten Helpen?

Als je een privé-leraar of ondersteuningsleraar voor je kind zoekt, is het van essentieel belang te weten welke mogelijkheden er zijn. Hoewel tutoren zich op verschillende gebieden specialiseren, zetten alle tutoren zich in voor het succes van studenten en hebben zij de volgende prioriteiten:

 • Het overbruggen van de kloof voor studenten die achterop zijn geraakt en niet meer voldoen aan de verwachtingen voor hun leeftijd en vaardigheid.
 • Kwetsbare kinderen ondersteunen die het door hun omstandigheden moeilijk hebben, zoals kinderen die Engels als tweede taal spreken of studenten met een leerstoornis.
 • Het verlichten van angst, stress en een weinig zelfvertrouwen door het vertrouwen, de interesse, motivatie en betrokkenheid van een kind te vergroten.
 • Het bevorderen van de gezondheid, het welzijn en de prestaties van het kind, door ervoor te zorgen dat een kind het beste uit zichzelf haalt.
 • Het kind voorbereiden op het leren en het goed doen op school. Het kind toegang geven tot essentiële hulpmiddelen zoals studievaardigheden en leerstrategieën.
 • Met het kind werken in zijn of haar eigen ontwikkelingstempo en de nodige middelen gebruiken om positieve leerervaringen te stimuleren.

Welke vormen van leerondersteuning zijn beschikbaar voor je kind?

Leerlinge leest boek.
Sommige leerlingen hebben geen begeleiding nodig! | Bron: Pexels

Wat is Belangrijk voor de Ontwikkeling van je Kind?

De regering verplicht kinderen tussen 5 en 16 jaar toegang te hebben tot passend voltijds onderwijs dat aan hun behoeften voldoet. Kinderen van 4 tot 5 jaar worden echter al getoetst, en sommige kinderen worden al getoetst vanaf de leeftijd van 2 en 3 jaar als zij in de crèche zitten.

Hoewel leerlingen in de vroege leerjaren geen examens krijgen en alleen worden getoetst door observatie, wordt nog steeds van hen verwacht dat ze in staat zijn de resultaten die passen bij hun leeftijdsgroep te bereiken.

De belangrijkste gebieden waar je kind van 5 jaar op wordt beoordeeld, zijn

 • lichamelijke ontwikkeling
 • verbale communicatie
 • sociale en emotionele ontwikkeling
 • creativiteit en zelfexpressie
 • Basisgeletterdheid en simpel rekenen

Zoals je ziet zal je kind niet beoordeeld worden met een toets of cijfers. De gevolgen van een slechte beoordeling kan het gevoel van eigenwaarde op zo'n jonge leeftijd enorm aantasten. Je kunt gebruik maken van privé-bijles voor jonge kinderen, waarmee je leerlingen in en buiten de klas kunt ondersteunen, zowel baby's, kinderen, tieners als volwassenen. Maar het kan vooral nuttig zijn voor kinderen die het moeilijk hebben, vooral als je een probleem met hun leerontwikkeling opmerkt.

Kinderen kunnen problemen hebben met het onthouden van informatie, slechte studiegewoonten, een leerachterstand, een leerstoornis, een kind dat te maken heeft met armoede en financiële hulp nodig heeft of een begaafd kind met een intellectuele ontwikkeling die verder gaat dan de verwachtingen van hun leeftijd. Het inschakelen van een bijlesdocent om je kind zo vroeg mogelijk aan te moedigen is een uitstekend idee om hem of haar de beste start in het leven te geven die er is.

Lees ook waarom het van vitaal belang is je jonge leerling zo snel mogelijk de hulp te bieden die hij/zij nodig heeft!

Ondersteuning voor leerlingen met verschillende ontwikkelingsbehoeften is een van de belangrijkste manieren om een kind te helpen zijn of haar volledige potentieel te realiseren. Bijles kan een kind helpen om academisch en persoonlijk succes te boeken, omdat het gericht is op het bieden van een omgeving waarin je kind kan uitblinken en zijn best kan doen.

Academische bijlesdiensten hebben bijlesgevers uit alle lagen van de bevolking die ervaring hebben met verschillende soorten studenten. Het succes van een kind wordt nooit bepaald door zijn of haar leeftijd, maar door zijn of haar belangstelling en bereidheid om voordeel te halen uit de samenwerking met een leraar, om de nodige academische vaardigheden te leren en de aangeleerde strategieën in zich op te nemen die zullen leiden naar succes en persoonlijke prestaties.

In feite is vroeg onderwijs van vitaal belang voor de gezonde groei en ontwikkeling van het kind. Hoe jonger een kind is, hoe gemakkelijker het zich later zal kunnen aanpassen aan positieve studiegewoonten. Een jong kind dat succes heeft, heeft veel meer kans om op te groeien tot een zelfverzekerde leerling en die zich inzet voor zijn of haar dromen. Het aanmoedigen van je kind door ze in te schrijven bij een bijlesdienst is een investering in hun intellectuele ontwikkeling en een voorspoedige toekomst.

Als je kind de capaciteit heeft is het nooit te vroeg, neem het initiatief, geef je kind vandaag nog de kans en zoek een bijlesdocent!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Boris

Schrijver, vertaler en journalist, woonachtig in Chili. Houdt van reizen, nieuwe culturen ontdekken en wetenschap. Werkzaam voor Superprof sinds 2017.