Aan bijles geven zitten veel voordelen vast. Niet alleen staat het goed op je CV, maar je kunt er ook goed mee verdienen.

Zeker voor studenten geldt dat ze veel meer per uur kunnen verdienen dan met andere studentenbaantjes. En meer ervaren bijlesgevers kunnen juist weer meer vragen per bijles. Maak van jouw lievelingsvak je baan!

De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (24 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (13 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (24 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (24 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (24 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (13 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (24 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (24 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Hoe Huiswerkbegeleiding Je Meer Financiële Vrijheid Kan Geven

Als je ervaring hebt in studiebegeleiding zal dat je CV bij toekomstige werkgevers met kop en schouders boven die van anderen laten uitsteken. Alleen passief als student je voor te bereiden op een baan is niet zo'n goed idee.

Er wordt tegenwoordig veel waarde toegekend aan de vaardigheden die bij een lesbaan komen kijken. Als je in het lesgeven actief wordt kun je zelf bijdragen aan je marktwaarde en dat zelfs zonder dure cursussen te gaan volgen.

Daarnaast kan het ook je inkomen substantieel verhogen en daarmee de dagelijkse financiële stress verlichten. Je vangt dus twee vliegen in één klap.

 

Een tweede baan maakt uitgaven mogelijk die anders onbereikbaar zijn
Verhoog je besteedbaar inkomen met een tweede baan als bijlesleraar | bron: Visualhunt

 

In plaats van het trachten een vaste baan in overeenstemming te brengen met je studielast op de universiteit raden we studenten aan om als huiswerkbegeleider bezig te gaan. Deze werkvorm is zoveel flexibeler. Je bepaalt vooral zelf je uren in overleg met je leerlingen.

Iedereen heeft vaardigheden die de moeite waard zijn om te delen met anderen. Dat geldt voor iedereen: van een student zonder graad tot een ingenieur of een buitenlandse student die in een vreemde taal les kan geven. Vrijwel iedereen kan iets nuttigs leveren in het onderwijs.

Studenten zijn vooral geschikt bij het helpen in examenvoorbereiding. Zij zijn immers bekend met het onderwijssysteem. Geld verdienen door leerlingen te helpen niet achterop te raken en ze succesvol te laten zijn is niet alleen erg boeiend. Het geeft ook veel voldoening doordat je werk echt zinvol is.

Huiswerkbegeleiding helpt om kenniskloven te overbruggen. Deze worden vooral veroorzaakt door een schoolsysteem dat niet kan voorzien in de individuele noden van de leerling. Bijles geven in kleine groepen kan een diepgaand effect hebben op de betrokkenheid van de leerling.

De lessen die zo worden gegeven kunnen aangepast worden op de leerstijl van iedere leerling. Daardoor voelen ze zich zekerder wat hun eigen vaardigheden betreft, en kunnen ze hun begaafdheden volledig gebruiken.

Waarom zou je hier niet op in gaan? Uiteraard word je niet binnen een dag miljonair, maar huiswerkbegeleiding kan je inkomensniveau behoorlijk veranderen. En er is steeds meer vraag naar bijles leraren.

Zelfs maar met vijf tot zes uur per week huiswerkbegeleidig kun je 350 tot 400 euro toevoegen aan je maandsalaris. Ga eens na hoe anders de maand er uit zou zien met zo'n inkomensverhoging.

 

Hoeveel Moet Je Vragen Voor Privéles?

Voordat je overweegt hoe je je kennis en studievaardigheden door middel van huiswerkbegeleiding kunt delen is het handig om te na te gaan wat andere mensen per uur voor dit soort werk online of via plaatselijke advertenties vragen.

Het is goed om te weten dat de kostprijs van privéles toeneemt met het studieniveau. Het is echter ook gekoppeld aan het lesvak, en andere factoren spelen ook een rol. Als we kijken naar de gegevens die Superprof aangeeft kunnen we een beeld vormen van onze marktwaarde.

Volgens Superprof gegevens verdienen bijlesleraren ongeveer 18 euro per uur. Dit bedrag kan variëren zowel door locatie als onderwerp en studieniveau. Privé wiskundelessen kosten per uur gemiddeld 18 euro, terwijl trompetlessen 25 euro kunnen opleveren aangezien muziekonderricht meer gespecialiseerd is.

Andere voorbeelden zijn taalonderwijs dat ongeveer 20 euro kost per lesuur. Het bedrag varieert met de taal die onderwezen wordt. Spaanse lessen kosten gemiddeld 19 euro terwijl leraren Chinees een veel hoger uurbedrag van 30 euro kunnen verdienen. Uiteraard zullen er minder vraag zijn naar exotische talen.

 

Uurtarieven in het bijles geven worden door vrije marktmechanismen bepaald
De verdiensten als bijlesleraar hangen af van de vraag naar je vakgebied en het niveau | bron: Visualhunt

 

Sportonderricht en muzieklessen hebben vaak een hogere uurbedrag omdat ze over het algemeen buitenschoolse activiteiten zijn die niet op het lesprogramma staan.

Het gaat erom wat mensen bereid zijn te betalen om een geschikte leraar te vinden. Daarom is de gemiddelde prijs van een privé muziekles rond 6 euro hoger dan schoolse vakken.

Het lesgeven in 'schaarse' vakken wil niet altijd zeggen dat er meer geld in verdiend kan worden. Je zult ontdekken dat buitenschoolse onderwerpen niet zoveel meer opleveren omdat ze niet altijd noodzakelijk zijn voor het succes van de student wat zijn schoolvakken betreft.

Houd in gedachten dat het leervak niet de enige beslissende factor zijn wat betreft het bedrag dat mensen willen betalen voor huiswerkbegeleiding. Leeftijd, geslacht, ervaring en locatie kunnen ook een grote rol spelen in de gemiddelde prijzen.

 

Factoren die Variaties in Lesprijzen Veroorzaken

Data van Superprof toont aan dat er variaties zijn in de prijzen tussen steden en gemeenten zowel als een klein onderscheid in de verdiensten van vrouwen ten opzichte van mannen.

Al deze aspecten hebben invloed op het geld dat potentiele klanten zouden willen uitgeven aan privéonderricht. Dat betekent dat ze een belangrijke rol spelen in het vaststellen van je prijzen als nieuwe leraar.

 

Geografische Locatie

Laten we beginnen met een paar voorbeelden wat de lokatie betreft. Leraren verdienen in de Randstad rond de 18 euro. Er is meer vraag naar leraren en tegelijk meer aanbod. Dat houdt de prijzen op hetzelfde nivo in vergelijking met de rest van het land.

De andere grotere steden vallen daar net een paar euro onder. Lessen in Arnhem en Groningen kosten gemiddeld 17 respectievelijk 15 euro.

Op het platteland zijn de prijzen weer juist iets hoger. Het verschil met de grote steden is klein omdat er in deze gebieden ook niet zo'n groot aanbod is van leraren.

 

Het M/V Prijsverschil

Onderzoek laat zien dat er niet zo'n groot verschil is in de betaling van mannelijke en vrouwelijk leraren. Nederland discrimineert dus niet al te veel op dit gebied. Er zijn daarnaast ouders die liever hun dochter door iemand van hetzelfde geslacht bijles laten geven,  dus dat werkt weer in het voordeel van vrouwelijke bijlesleraren.

Als je als vrouw op zoek bent naar studenten kun je je tarieven dus laten bepalen door je vaardigheden en het niveau van je kennis zonder al teveel rekening te houden met je geslacht.

 

Studieniveau: Iets om Over Na te Denken

De laatste factor in het bepalen van je tarieven is het studieniveau (van leraar en leerling). Helaas hebben we hierover getalsmatig niet veel gegevens.

Het ligt echter voor de hand dat een uur huiswerkbegeleiding voor een basisschool leerling minder kost dan een uur voor een VWO-6 leerling.

In het eerste geval heb je alleen een middelbare school diploma nodig om een leerling te helpen. Voor het tweede geval moet je voldoende gekwalificeerd zijn om de vragen van je leerling te kunnen beantwoorden. Dit is het ook het geval voor alle vakken maar ook wat muziek of kunstonderricht betreft.

Ook al heb je geen formele bevoegdheden, toch is het belangrijk dat je je op je gemak voelt als bijlesleraar, en dit zal voor een groot deel bepaald worden door je eigen opleidingsniveau.

 

Bepaal zelf je bijles uurtarieven en ga van start!
Hoeveel geld kun je verdienen door naschools onderwijs? | bron: Pixabay

 

Als je inmiddels op de hoogte bent met de bedragen die je moet vragen als privédocent kun je je tarieven gaan vaststellen. Houd rekening met medeleraren die in hetzelfde gebied lesgeven.

Meld je aan als bijlesleraar als je deze uitdaging leuk vindt! Stel je eigen online profiel op. Daardoor zul je zichtbaar worden aan de vele potentiële klanten die dagelijks de website bezoeken.

Lesbaantjes helpen om je vaardigheden te stroomlijnen. Op hetzelfde moment kun je je inkomen verhogen.

Ongeacht je leeftijd en ervaring zul je vast genoeg studenten kunnen vinden die voordeel kunnen hebben van je hulp. Dat gaat het gemakkelijkst via een gestructureerde organisatie zoals Superprof. De leerlingen en hun ouders kunnen daarop zich een beeld vormen van je kundigheden en ervaring.

Het is verstandig om in het begin niet te hard van stapel te lopen. Bouw liever een goede verhouding op met een paar gezinnen, en laat daarna mondreclame het werk voor je doen.

Leerlingen kunnen op Superprof online recensies invullen van hun bijlesleraren. Als je eenmaal goede beoordelingen hebt verworven, zullen er vanzelf klanten bijkomen.

Voor je het weet heb je een klantenkring opgebouwd. Eenmaal aan de slag zul je merken dat jouw enthousiasme alleen maar toeneemt.

Ontdek hoe bijles geven je naast financiële ruimte ook vrijheid in je werk kan bieden!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler voor Superprof sinds het begin!