Privéonderwijs is nu een levendige branche, maar hoe lang bestaat het al?

Laten we eens kijken naar de geschiedenis van privélessen vanaf de Oudheid tot aan de moderne tijd.

Hoewel we de wortels van privéonderwijs terug kunnen voeren tot in de Oudheid, is het een gebied dat zich de afgelopen decennia aanzienlijk heeft ontwikkeld.

Lees verder om meer te weten te komen over het verleden het heden en de toekomst van bijles.

De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Persoonlijke Docenten, van de Oudheid tot de Middeleeuwen

Tegenwoordig bieden bijles docenten veel voordelen en vervullen ze een ondersteunende rol. Ze vullen het onderwijs aan dat wordt gegeven op scholen en andere academische instellingen, zowel openbaar als privé, door kennis en vaardigheden die voor het eerst op scholen zijn geleerd, te consolideren of te verdiepen.

Het thuis les krijgen is enorm gegroeid sinds de jaren zeventig en tachtig. Als we echter de geschiedenis van privélessen sinds de Oudheid willen begrijpen, moeten we een heel andere context in overweging nemen: op dat moment bestond het schoolsysteem zoals we dat nu kennen nog niet.

Van de Oudheid tot de Middeleeuwen bestonden er bijna geen scholen, zoals wij ze zouden herkennen.

Hieruit volgt dat bijles, zoals we die nu kennen - complementair aan schoolonderwijs - ook niet bestond.

Destijds ging bijna niemand naar school, dus niemand had een thuisleraar om de op school opgedane kennis te helpen verrijken.

Het zou juister zijn om te zeggen dat educatie exclusief was voorbehouden aan een kleine elite. In de Westerse wereld waren de persoonlijke docenten van die tijd de filosofen, de sofisten en andere retorische leraren.

Op zoek naar online bijles? Ga dan naar deze pagina.

Beeld van de filosoof Aristoteles
Aristoteles was de privéleraar van Alexander de Grote | Pixabay - Couleur

Aristoteles was bijvoorbeeld de privéleraar van Alexander de Grote. Tijdens de Romeinse tijd was Seneca de leermeester van de tirannieke keizer Nero.

Educatiesystemen in de Oudheid kunnen in grote lijnen worden samengevat in drie punten:

  • De overgrote meerderheid had geen baat bij een educatiesysteem;
  • Kinderen van de elites gingen ook niet naar school;
  • In plaats daarvan werden ze getraind met de hulp van privéleraren, ook wel 'leermeesters' genoemd

Leraren van vroeger namen niet alleen de beperkte moderne betekenis van het woord in. Hun rol was ook om hun studenten in bredere zin op te leiden. Een bijles docent was niet alleen iemand die zijn leerlingen kennis bijbracht; hij was ook verantwoordelijk voor het onderwijzen van de verantwoording voor je eigen leven en hoe je je in de samenleving en de rest van de wereld moesten gedragen.

Er werd wel eens gezegd dat een leraar een beeldhouwer van zielen was; een opvoeder en niet alleen een leraar, want het was vaak de leraar, niet de ouder, die zorgde voor de opvoeding van het kind.

Maar wat kunnen we vandaag zeggen over de toekomst van privé bijles?

Thuisonderwijs Daterend voor de Eerste Scholen

Er waren privéleraren lang voor de eerste scholen

De rol en functie van privélessen vandaag de dag kunnen enigszins tegendraads lijken, gezien hun historische context.

Privéleraren waren wijzen, die door de geschiedenis heen jonge edelen opleidden.

Hoe werd de rest van de bevolking dan opgeleid?

In feite ontving de gemiddelde 'gewone burger' geen formeel onderwijs op school, noch privéles van een leraar. Het waren de ouders die hun kinderen onderwezen, meestal in de vorm van het beroep dat ze zelf uitoefenden.

Als zodanig werden de kinderen van boeren op jonge leeftijd getraind in de vaardigheden die nodig waren voor het boeren. Ook kinderen van ambachtslieden zouden op jonge leeftijd het vak van hun ouders hebben geleerd. Geen van beide groepen zou over het algemeen de middelen hebben gehad om particulier schoolgeld te betalen.

Een populair idee is dat Karel de Grote voor het eerst op het idee van de school kwam, een idee dat gepopulariseerd werd (1964) door de zanger France Gall.

Qui a eu cette idée folle
Un jour d’inventer l’école
C’est ce sacré Charlemagne
Sacré Charlemagne
De nous laisser dans la vie
Que les dimanches, les jeudis
C’est ce sacré Charlemagne
Sacré Charlemagne

Dit is grotendeels een mythe, maar hoewel Karel de Grote de school niet heeft uitgevonden in het huidige begrip van het concept, heeft hij wel bijgedragen aan de ontwikkeling van het schoolsysteem om de ambtenaren en aristocraten van zijn rijk op te leiden.

Deze school stond natuurlijk niet voor iedereen open, maar alleen voor de elites. De eerste van deze scholen werd opgericht in het paleis van Aken, de hoofdstad van het koninkrijk van Karel de Grote.

Destijds was het educatie gestructureerd rond zeven 'vrije kunsten', of vakken. Deze zeven onderwerpen zijn onderverdeeld in twee groepen: het Quadrivium en het Trivium.

Er volgden meer scholen, gebaseerd op dezelfde principes, waardoor veel kinderen van de elite de kennis en vaardigheden konden leren die nodig waren voor hun rol, in collectieve educatie instellingen, in plaats van bij individuele leraren.

Pas in de late Middeleeuwen begonnen scholen in grotere aantallen te verschijnen en het onderwijs open te stellen voor de bredere bevolking.

In de 12e eeuw vond de eerste revolutie in het onderwijs plaats.

De Renaissance van de late XIIe eeuw zag, voor het eerst in de geschiedenis, een ontwikkeling van wijdverbreid schoolonderwijs in alle landen van Europa.

Universiteit van Oxford in Engeland
In de Renaissance ontstonden de eerste universiteiten, bijvoorbeeld in Oxford | Unsplash - Sandip Roy

Het was in die tijd dat de eerste universiteiten verschenen. In de steden begonnen de eerste hogescholen hun opwachting te maken. Het was ook tijdens deze periode dat we de grote geesten van de Griekse en Romeinse Oudheid begonnen te herontdekken met Oxford-docenten en Bristol-docenten.

Maar zelfs toen het scholastische onderwijs zich begon te ontwikkelen binnen religieuze instellingen en hogescholen, lag het nog steeds buiten het bereik van de overgrote meerderheid.

Ondanks deze ontwikkelingen bleef privéles in deze tijd voorbehouden aan de rijken. Leerling plaatsen waren voor jongeren de belangrijkste manier om een ​​beroep of ambacht te leren.

De Opkomst van Algemeen Onderwijs

Tijdens de Tudor-periode werden basisscholen gereorganiseerd en werd in Engeland een nieuw nationaal systeem van ‘gratis basisscholen’ ingesteld.

Deze scholen, die in theorie voor iedereen toegankelijk waren, boden gratis educatie aan degenen die geen schoolgeld konden betalen. De meeste kinderen uit arme gezinnen waren echter niet aanwezig, omdat hun werk economisch te belangrijk was voor hun gezin om hen vrije tijd te gunnen.

In de Elizabethaanse periode werden 'parochie'- leerling plaatsen, onder de Armenwet, een manier om onderwijs te geven aan arme, onwettige en weeskinderen naast het bestaande systeem van geschoolde leerling plaatsen, voorheen alleen beschikbaar voor kinderen met iets meer welgestelde achtergronden. Deze omvatten vaardigheden als boerenarbeid, baksteen maken en ondergeschikt huishoudelijk werk.

In 1818 richtte John Pounds, de ‘kreupele schoenmaker’, ‘ragged schools’ op en begon les te geven aan kinderen van arme gezinnen. Hij gaf gratis lessen in lezen, schrijven en rekenen.

In 1833 hield de Britse staat zich voor het eerst bezig met educatie, in Engeland en Wales: het parlement stemde om fondsen toe te wijzen voor de bouw van scholen voor arme kinderen. Pas bij de Wet op het Basisonderwijs van 1880 werd de leerplicht ingesteld, vanaf de leeftijd van vijf tot tien jaar.

In Nederland werd de eerste leerplichtwet aangenomen in 1900. Deze wet verplichtte kinderen van 5 tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs.

In de loop der tijd is er heel wat veranderd in het onderwijs
In het begin van verplicht onderwijs zagen klaslokalen er heel anders uit dan nu | Pixabay - belinda-fewings
De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Verplicht Onderwijs en Hogere Levensstandaarden

De Fisher Education Act van 1918 stelde voortgezet onderwijs verplicht tot de leeftijd van veertien jaar en legde de verantwoordelijkheid voor dit onderwijs in handen van de staat. De leerplichtige leeftijd werd verhoogd tot vijftien jaar door de Onderwijswet van 1944.

In 1928 werd de leerplicht in Nederland verlengd van 6 naar 7 jaar en in 1942 naar 8 jaar.

Het jaar daarop veranderden ingrijpende hervormingen de Britse economie, die de nationalisatie van industrieën, verhoogde belastingen en de oprichting van een verzorgingsstaat met pensioenen, sociale zekerheid en een nationale gezondheidsdienst zag.

In de daaropvolgende vijftien jaar maakte Groot-Brittannië een periode van snelle economische groei door, na herstel van de Tweede Wereldoorlog. De economie werd steeds sterker. De jaren vijftig en zestig waren een welvarende periode, waarin de werkloosheid gemiddeld slechts 2% bedroeg. De Britten werden meer gezinsgericht en vrijetijdsactiviteiten begonnen te bloeien.

Deze factoren: gratis educatie voor iedereen en een hogere levensstandaard die leidt tot grotere bedragen aan besteedbaar inkomen, op voorwaarde dat privéles niet alleen mogelijk, maar ook zeer wenselijk wordt.

Privéleraren: Een Hedendaags Fenomeen

Bijles docenten in de hedendaagse zin zijn een zeer recent fenomeen.

Het is om een eenvoudige reden moeilijk om de geschiedenis van privéles te vertellen: tot de 20e eeuw bestond privé bijles in de moderne zin niet.

Privélessen kunnen worden teruggevoerd tot de oudheid, maar in hun oude vorm hadden ze weinig gemeen met wat we tegenwoordig weten.

Er is een praktische reden voor de recente opkomst van privé bijles: de lessen zijn meestal in de vorm van gepersonaliseerde cursussen voor één persoon.

Ze omvatten de overdracht van kennis en vaardigheden van de ene docent naar een enkele leerling. Een bepaalde leraar verwacht een vergoeding die in verhouding staat tot de mate van zijn kennis en ervaring, die hij in de loop van de jaren heeft opgebouwd.

Tot voor kort konden slechts weinigen het zich veroorloven om voor privéles te betalen. Om deze reden werden ze pas in de tweede helft van de twintigste eeuw een echte kracht in het onderwijs.

De Explosie van Privé Onderwijs

Als het midden van de twintigste eeuw de tijd was toen privé bijles echt een vlucht nam, dan is het de afgelopen twintig jaar een echt wijdverbreid fenomeen geworden. Als je ouder bent dan 40, is het waarschijnlijk dat je nooit privéles hebt gehad. Degenen onder de 20 daarentegen hebben veel meer kans om minstens één keer privéles te hebben gehad.

Kijk ook eens naar de staat van privé bijlessen op wereldschaal.

Hiervoor zijn drie belangrijke redenen:

  • Sociale mobiliteit vertraagt: terwijl politici proberen de huidige trend van toenemende ongelijkheid en sociale klasse om te buigen, blijft deze bestaan. Zo wordt het voor een kind van arbeiders steeds moeilijker om een ​​leidinggevende functie te verwerven. Dit heeft vele redenen, maar niet in de laatste plaats dat veel ontwikkelde landen in een economische crisis zijn beland. Men zou ook kunnen stellen dat de overheersende neoliberale politieke doctrine van de afgelopen decennia de ongelijkheid neigt te legitimeren en te verergeren;
  • Ouders maken zich steeds meer zorgen over de toekomst die hun kinderen kunnen verwachten. Ze zijn zich bewust van de economische crisis die het Westen treft en van massale werkloosheid. Om hun kinderen de middelen te geven voor een succesvol leven, zoeken ouders vaak naar privé bijles;
  • Het schoolsysteem blijkt, terecht of ten onrechte, steeds minder betrouwbaar te zijn in het leveren van effectief en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dit afnemende vertrouwen in formele educatiesystemen betekent dat velen op zoek zijn naar alternatieven: privéscholen, voor degenen die de middelen hebben, en privé bijlessen.

Er is nog een reden voor de indrukwekkende ontwikkeling van privéles in de afgelopen jaren: de verscheidenheid van privéles.

In het verleden bestond een privé bijles uit leerondersteuning voor schoolvakken. Privé bijles bestond vaak uit Engels, vreemde talen, geschiedenis, wiskunde enzovoort. Privéles was beperkt tot schoolvakken.

Sinds enkele jaren wordt privé bijles geleidelijk voor van alles aangeboden. Tegenwoordig kun je privéles volgen in yoga, sport, piano, viool, gitaar, koken, coaching en meer.

Online Bijles Neemt het Over van Traditionele Bijles Bureaus

Privélessen worden steeds vaker online gegeven
Door nieuwe technologieën neemt bijles online steeds meer toe | Pixabay - geralt

Het concept van een-op-een-lessen is uitgebreid naar onderwerpen die slechts een paar jaar geleden nog werden uitgesloten. Het is onvermijdelijk dat deze uitbreiding van het algemene concept van privébegeleiding een diepgaande invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de bijlesmarkt.

Een groot deel van deze enorme groei is te danken aan de verspreiding van internetverbindingen en communicatiediensten.

Hierdoor kunnen privé lessen online een echte uitwisseling worden tussen docenten en studenten.

Op Superprof kun je nu voor bijna alles een leraar vinden: yoga, sport, Engels, Frans, wiskunde, piano, viool, koken, filosofie en meer.

Heb jij een talent, vaardigheden of ervaring? Waarom meld je je niet gratis aan voor Superprof en geef je online lessen?

Ben je op zoek naar privé lessen online? Kies uit honderden of duizenden - afhankelijk van het onderwerp - bekwame leraren die op het platform zijn geregistreerd!

De ontwikkeling van communicatieplatforms heeft in hoge mate bijgedragen aan de ontwikkeling van online privé lessen en docenten in Nederland. Als gevolg hiervan is privéles in Nederland naar schatting € 150 miljoen per jaar waard.

Na zijn oorsprong als training voor kinderen van de elite, nam privé bijles zijn huidige vorm aan na de stijging van de levensstandaard in de tweede helft van de twintigste eeuw. Onlangs heeft de bezorgdheid van ouders over het onderwijs van hun kinderen in combinatie met de verscheidenheid en grotere betaalbaarheid van privéles geleid tot een periode van snelle groei, evenals een trend naar online bijles en digitale vormen van educatie.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!