Stel je voor dat je Caesar Augustus bent, Julius Caesar's erfgenaam. Je bent in het oude Rome en ja, je draagt zo'n met leer beklede gladiatorenrok. Het regeren van een keizerrijk is verheerlijkt in 21e eeuwse blockbuster films, maar jij - als Caesar Augustus - weet dat de kwaliteit van leven voor de meeste mensen eigenlijk heel triest kan zijn. Dus besluit je je te wenden tot een onwaarschijnlijke bondgenoot om je burgers gelukkig en gezond te houden: statistische analyse. Lees deze gids om uit te vinden waarom!

Statistieken in diverse kleuren
Statistiek is de baken van economie ǀ Bron: Unsplash
De beste leraren Statistiek beschikbaar
Sanne
5
5 (20 reviews)
Sanne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rob
4,9
4,9 (15 reviews)
Rob
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tom
5
5 (9 reviews)
Tom
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (12 reviews)
Peter
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (11 reviews)
Mick
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (10 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Amir
4,9
4,9 (11 reviews)
Amir
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (8 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sanne
5
5 (20 reviews)
Sanne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rob
4,9
4,9 (15 reviews)
Rob
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tom
5
5 (9 reviews)
Tom
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (12 reviews)
Peter
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (11 reviews)
Mick
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (10 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Amir
4,9
4,9 (11 reviews)
Amir
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (8 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Statistiek in een Notendop

De meerderheid van de hedendaagse bevolking begrijpt de basisprincipes van gegevensanalyse en statistische methoden, maar beseft doorgaans niet hoe groot de invloed is geweest van statistische gevolgtrekkingen op de wereld om ons heen. Hoewel moderne vakgebieden als biostatistiek en machine learning veel doen om statistische gegevens om te zetten in producten en diensten die ons leven gemakkelijker maken, zijn statistici er al sinds, nou ja, voor Rome. Caesar Augustus voerde een decreet uit om de allereerste volkstelling van Rome te houden, waarbij ambtenaren gebruik zouden maken van de categorische en numerieke, demografische gegevens om betere beslissingen te nemen over beleid, gezondheid en handel.

Eeuwen later, na de uitvinding van de Bayesiaanse statistiek, bestaat het werk van de statisticus uit het beschrijven van gegevens en het nemen van inferentiële beslissingen op basis van een steekproefgrootte. Statistiek is meer geworden dan alleen maar het verzamelen van demografische en registergegevens, en levert nu ook belangrijke indicatoren voor de landbouw, de economie en nog veel meer.

Visualisatie van statistiek
Visualisatie van data en statistiek ǀ Bron: Unsplash

Hoe Analyseer je Gegevens als een Statisticus

Nu je iets meer weet over de oorsprong van de mathematische statistiek, kan het de moeite waard zijn om te onderzoeken hoe kansrekening en statistiek in elkaar zitten. Of je nu hulp nodig hebt bij het verzamelen van steekproefgegevens of gewoon meer wilt weten over de normale verdeling, je kunt elke vraag oplossen door je te herinneren aan de twee grote divisies binnen het vakgebied: inferentiële en beschrijvende statistiek.

Beschrijvende Statistiek

De meest voorkomende vormen van statistische analyses zijn beschrijvende statistiek. Beschrijvend wordt ook wel exploratieve analyse genoemd en heeft tot doel zowel de inhoud van kwantitatieve gegevens als kwalitatieve gegevens te analyseren en weer te geven. Elke studieopzet omvat ten minste een voorafgaande verkennende analyse met behulp van beschrijvende statistieken, om vervolgens een betrouwbaarheidsinterval te construeren of een lineaire regressie uit te voeren. Tot deze tak behoren maatregelen van centrale tendens, die aspecten omvatten zoals het steekproefgemiddelde, de mediaan en de modus. Naast deze indicatoren zijn er maatstaven voor spreiding, zoals de variantie, de covariantie en de standaardafwijking van ruwe gegevens.

Verschillende soorten statistieken
Ook in het bedrijfsleven is het van groot belang ǀ Bron: Unsplash
De beste leraren Statistiek beschikbaar
Sanne
5
5 (20 reviews)
Sanne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rob
4,9
4,9 (15 reviews)
Rob
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tom
5
5 (9 reviews)
Tom
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (12 reviews)
Peter
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (11 reviews)
Mick
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (10 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Amir
4,9
4,9 (11 reviews)
Amir
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (8 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sanne
5
5 (20 reviews)
Sanne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rob
4,9
4,9 (15 reviews)
Rob
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tom
5
5 (9 reviews)
Tom
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (12 reviews)
Peter
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (11 reviews)
Mick
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (10 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Amir
4,9
4,9 (11 reviews)
Amir
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (8 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Inferentiële Statistiek

De andere tak van de statistiek maakt gebruik van de waarschijnlijkheidstheorie en de notie van een kansverdeling om een romphypothese te toetsen aan een alternatieve hypothese door middel van parametrische en niet-parametrische modellen, met inbegrip van algemene lineaire of regressiemodellen. Met hypothesen zoals de Gauss-Markov hypothesen voor klassieke lineaire regressie, kan men een multivariate analyse uitvoeren om schattingen te maken voor zowel een onafhankelijke variabele als afhankelijke variabelen. Inferentiële statistiek is in een notendop dus het aanpassen van een model aan een gegevensreeks, om voorspellingen te doen voor waarden buiten die gegevensreeks.

Vind hier een cursus data science.

Advies voor het Leren van Statistiek

Of je nu leert over een binomiale verdeling, hoe je effectgrootte correct interpreteert of hulp nodig hebt bij het maken van een datavisualisatie, er zijn genoeg online bronnen voor iedere statisticus. Nu je bekend bent met de basisprincipes van statistiek en hebt gezien welke kant je op kan bij het analyseren van gegevens, heb je hulpmiddelen nodig om dingen te bereiken zoals het perfectioneren van je experimenteel ontwerp en statistische methodologie of begrijpen hoe je een regressieanalyse uitvoert met statistische software. Of je nu een doorgewinterde wiskundige bent of nieuwsgierig bent om meer te leren over de wereld van datawetenschappers, hier zijn enkele van de beste bronnen om de wereld van data en statistische theorie per thema te begrijpen.

Statistische Modellen en Programmering

Omdat het gebied van de statistiek zo breed is, zal je meestal software- of probleem-specifieke websites vinden wanneer je probeert problemen op te lossen met conceptuele of technische statistiekvraagstukken die je misschien hebt. Daarom kan het bijzonder nuttig zijn om een website te vinden met informatie over een breed spectrum aan onderwerpen, van het construeren van betrouwbaarheidsintervallen tot machinaal leren, als je op zoek bent naar efficiëntie. Hier zijn enkele aanbevelingen!

Eurostat's Statistieken

Zie het als de Wikipedia van de officiële statistieken, waar Eurostat niet alleen inzicht geeft in de berekening van diverse indicatoren zoals de consumentenprijzen, maar ook voorbeelden geeft aan de hand van de gegevens van de EU. De onderwerpen die je kunt ontdekken en waarover je gegevens kunt verzamelen, variëren van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling tot sport en toerisme. Of je nu op zoek bent naar categorische of numerieke gegevens voor je volgende onderzoeksproject of afbeeldingen wilt vinden om in een krantenartikel te gebruiken, je vindt hier alles wat je nodig hebt.

Towards Data Science

Als je op zoek bent naar minder “eurocentrische” gegevens, ga dan naar TDS voor meer technische uitleg over onderwerpen als statistische significantie, variantieanalyse (ANOVA) en meer. De website is onderverdeeld in zes verschillende onderwerpen met betrekking tot inferentiële statistieken, waaronder data science, machine learning, programmeren, AI, visualisatie en journalistiek.

Deze bron is perfect voor zowel studenten als professionals die meer willen leren over specifieke onderwerpen of op zoek zijn naar voorbeelden over hoe ze specifieke taken kunnen uitvoeren. Zo zijn studenten misschien meer geïnteresseerd in uitleg over chi-kwadraattabellen of hoe ze correct onderscheid kunnen maken tussen uitschieters en invloeden binnen een dataset. Professionals daarentegen zijn misschien meer geïnteresseerd in hoe ze hun datavisualisaties kunnen verbeteren door verschillende Python-bibliotheken te gebruiken, zoals Pandas of Matplotlib.

Stackoverflow

Of je nu vastzit op een specifiek stukje code met betrekking tot het uitvoeren van een regulier kleinste kwadraten regressiemodel of problemen hebt met Excel-opdrachten, dit is de beste plaats om te gaan voor antwoorden van echte mensen. Ontworpen als een openbaar forum voor ontwikkelaars en je kunt surfen door meer dan 16 miljoen vragen met betrekking tot coderingsproblemen in een reeks van verschillende software.

Stack Exchange

Net als Stackoverflow is Stack Exchange een forum waar iedereen een vraag kan stellen of beantwoorden over verschillende onderwerpen. Het verschil is echter dat Stack exchange een website heeft die specifiek gericht is op statistieken, genaamd Cross Validated. Hier kun je meer wiskundige en conceptuele vragen met betrekking tot statistische data-analyse en statistische technieken ontrafelen. Van hoe ordinale gegevens te analyseren tot hoe een correlatiecoëfficiënt correct te interpreteren, iemand heeft hoogstwaarschijnlijk je vraag eerder gehad - en een antwoord gekregen.

Studenten met een project
Je krijgt er op de universiteit zeker mee te maken ǀ Bron: Unsplash

Specifieke bronnen

Of je nu een parametrisch model wilt uitvoeren of wilt leren hoe je software moet gebruiken om tests uit te voeren op observationele gegevens, je zult genoeg bronnen vinden die een specifiek onderwerp grondig uitleggen. Dit kan betekenen dat je op zoek bent naar een website gewijd aan het helpen opbouwen van kennis van een specifieke software, zoals Tableau, of een website die je in staat stelt een specifiek onderwerp diepgaander te begrijpen, zoals randomisatie in klinische studies. Hier zijn enkele van de meest populaire sites om te verkennen.

Datavisualisatie

Als je op zoek bent naar hulp bij datavisualisatie, is de kans groot dat je op zoek bent naar een vergelijking tussen de verschillende soorten visualisatietools die er zijn of dat je hulp nodig hebt bij het gebruik van een specifieke software. In het laatste geval kun je het beste kijken op StackOverflow of StackExchange, waar je kunt zoeken naar oplossingen voor je visualisatievraagstuk voor talen als R, Python, C en meer. Als je op zoek bent naar verschillende vergelijkingen tussen software op basis van je vaardigheidsniveau, variërend van niet-techneut tot gevorderde programmeur, zijn hier enkele datavisualisatietools die je zou moeten bekijken:

  • Datawrapper - voor mensen die een breed scala aan visualisaties willen maken zonder te hoeven weten hoe ze moeten programmeren
  • Tableau Public - Tableau is voor mensen met een beetje meer ervaring die zeer aanpasbare grafieken, diagrammen, kaarten en meer willen maken. Hoewel sommige functies van Tableau aan een prijskaartje zijn gebonden, zou deze versie voldoende moeten zijn voor niet-commercieel gebruik. Studenten kunnen een meer complete versie gratis downloaden voor een jaar!
  • Polymaps - voor wie interactieve kaarten in een webbrowser wil implementeren, biedt deze site een bibliotheek met JavaScript-code voor verschillende soorten kaarten
  • D3js - een andere JavaScript-bibliotheek voor wie een reeks van verschillende gegevensvisualisaties wil maken

TutorialsPoint

Of je nu hulp zoekt bij big data en analytics, computerwetenschappen, engineering of meer, deze online tutorialsite is een geweldige bron om te bekijken. Je kunt er niet alleen terecht voor hulp bij talen, maar ook bij onderwerpen als AI of agile softwareontwikkeling.

Statistiek bijles

Als je beter bent in één-op-één bijles, kijk dan eens naar Superprof's community van meer dan 140.000 wiskundebijlesgevers voor alles wat te maken heeft met willekeurige variabelen, inferenties en meer!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Boris

Schrijver, vertaler en journalist, woonachtig in Chili. Houdt van reizen, nieuwe culturen ontdekken en wetenschap. Werkzaam voor Superprof sinds 2017.