Dyslexie is een uitdaging waar veel kinderen mee worstelen op school. Het is een leesstoornis die hen beïnvloedt wanneer ze leren lezen. Kinderen met dyslexie hebben problemen met lezen en schrijven en hebben bijvoorbeeld moeite met hardop te lezen of letters en woorden te herkennen. Dyslexie en woordblindheid zeggen echter niets over de intelligentie van een kind.

Volgens cijfers van het CBS heeft ongeveer acht procent van de kinderen in Nederland dyslexie, volgens hun ouders of verzorgers. Meer mensen hebben dyslexie dan je waarschijnlijk denkt en dit kan ertoe leiden dat studenten moeite hebben met het lezen en onthouden van teksten, en daardoor met het slagen voor examens. In dit artikel gaan we kijken hoe we dyslectische studenten kunnen helpen.

De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (13 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (13 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Hoe Kan Je Dyslexie Symptomen Herkennen?

Dyslexie moet meestal door een arts worden gediagnosticeerd voordat leraren er echt iets aan kunnen doen. Studenten zullen sneller moe worden dan anderen, omdat ze zich meer moeten inspannen, en het is de taak van de leraar om te weten hoe hij of zij hen beter kan helpen, omdat dyslexie een leesstoornis is. Het is daarom moeilijk te zeggen of een student dyslexie heeft of ´gewoon´ moeite heeft om te leren lezen.

Bijles geven op Superprof, meld je vandaag nog aan.

Vraag een student met dyslexie hardop te lezen.
Vaststellen dat een student dyslexie heeft, is de eerste stap | Bron: Pexels

Een leraar is ook 'maar' een mens en moet zijn of haar leerlingen in de gaten houden, het opmerken wanneer zich problemen voordoen in bepaalde vakken en, in bepaalde gevallen, studenten meer tijd geven tijdens examens. Ze moeten ook dyslexie goed begrijpen, zodat ze beter kunnen reageren wanneer ze worden geconfronteerd met studenten die hierdoor uitgedaagd worden.

Een dyslectisch kind vertoont vaak de volgende symptomen:

  • Problemen met spraak (fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn, vloeiende spraak, rijm, etc.)
  • Taalproblemen
  • Leesmoeilijkheden (woordherkenning, begrip, leesvaardigheid en algemene leesvaardigheid, zoals hardop lezen), lager dan gemiddeld leesvermogen en minder goed handschrift
  • Schrijfproblemen (onthouden van de spelling van woorden, voltooien van schrijftaken, repliceren van het alfabet)
  • Moeilijkheden om zichzelf te organiseren in hun dagelijks leven
  • Gereduceerd auditief en visueel geheugen

Natuurlijk komt dyslexie in meerdere vormen voor, maar dit zijn de meest voorkomende symptomen. Natuurlijk is elk kind anders en is niemand met dyslexie hetzelfde. Een docent moet dyslexie van geval tot geval behandelen.

De moeilijkheden die een student ervaart, kunnen ervoor zorgen dat ze op school achterlopen, wat ze ook buiten school negatief zal beïnvloeden. Een leraar moet dat in de gaten houden, om er zeker van te zijn dat een leerling zich goed voelt.

Docenten moeten per geval bekijken hoe dyslexie studenten beïnvloedt en hoe ze hiermee om moeten gaan, zodat ze precies weten wat ze moeten doen als ze een student hebben die daadwerkelijk lijdt onder dyslexie. Je moet jezelf verplaatsen in je leerlingen om echt te begrijpen wat ze doormaken en hoe je hen kunt helpen.

Dyslexie beïnvloedt het vermogen van een student om een ​​aantal veelvoorkomende taken uit te voeren die studenten tijdens hun opleiding of school moeten doen. Traditioneel onderwijs is sterk afhankelijk van het vermogen van een student om te lezen, te schrijven en te spreken. In feite wordt een groot deel van de tijd besteed aan het lezen van schoolboeken, het schrijven van teksten en het vocaal beantwoorden van vragen. Het is dus enorm uitdagend als je met dat alles worstelt!

Start met bijles geven!

Studenten Met Dyslexie Kenmerken Helpen

Wanneer je dyslectische studenten lesgeeft, moet je hen helpen hun prestaties op school, hun gedrag in de klas, hun zelfvertrouwen en de omgeving waarin ze werken te verbeteren. Om een ​​positieve omgeving te creëren, moet je misschien ze soms even apart nemen om volledig te begrijpen waar ze mee kampen.

Zelfvertrouwen ontbreekt vaak bij studenten met dyslexie
Een leerling met dyslexie verdient extra aandacht van de docent | Bron: Pexels

Dyslexie is niet iets kleins of grappigs, en leraren moeten zich ervan bewust zijn dat dyslectische studenten er in de klas misschien maar heel weinig mee bezig zijn. Ze worstelen met het herkennen van letters en hebben moeite hebben met lezen, wat demotiverend kan zijn voor de student, vooral als de leraar op een negatieve manier reageert. Een dyslectische persoon is niet minder intelligent dan iemand anders in de klas, ze hebben alleen meer tijd nodig voor bepaalde vaardigheden.

Ze hebben meer tijd nodig om dingen uit te spreken, om dingen te onthouden en om meer zelfvertrouwen te krijgen, zodat ze zich niet anders voelen dan de andere studenten in hun klas. Een goede leraar moet in staat zijn om de zorgen van een student weg te nemen, zodat ze dyslexie het niet van ze wint.

Een juiste manier om te handelen is niet altijd vanzelfsprekend: je moet de juiste toon aannemen, de juiste woorden kiezen en dingen op de juiste manier zeggen om ervoor te zorgen dat de student niet het vertrouwen verliest in zijn of haar vermogen om te lezen en schrijven.

De leraar moet de student laten zien dat ze meer dan capabel zijn. Als een student geen vertrouwen meer heeft in zijn of haar vermogen om te lezen en te schrijven, zullen ze minder snel willen lezen of schrijven en zullen ze uiteindelijk nog meer problemen ondervinden van dyslexie.

In sommige gevallen moet worden voorkomen dat ze falen. Helaas wordt dyslexie niet genoeg besproken en lijden veel studenten eronder zonder de juiste hulp te krijgen.

Er zijn verschillende methoden en technieken die studenten helpen beter te leren lezen. Er zijn ook manieren om ze te helpen met schrijven, waardoor ze hun eigen handschrift makkelijker te lezen is.

Het is belangrijk dat zowel de leerling als de leerkracht weet hoe dyslexie hen beïnvloedt. Weten hoe het hen beïnvloedt, kan hen helpen hun obstakels, waar studenten met dyslexie tegenaan lopen, te overwinnen. Zoals je maar weer ziet, is leraar zijn is geen saaie baan.

Start vandaag nog met bijles geven!

Analyseer De Gevolgen Van Dyslexie

Dyslectische studenten zijn net als elke andere student en ook weer niet. Zelfs als je alles hebt gedaan wat we tot nu toe hebben gezegd, is er één ding dat je moet blijven doen: je regelmatig de voortgang van de student controleren, en de gevolgen van dyslexie analyseren, anders zal al je moeite voor niets zijn geweest.

Ook leerlingen met dyslexie kunnen boeken verslinden!
Een leerling met zelfvertrouwen zal zich gestimuleerd voelen te lezen | Bron: Pexels

De docent hoeft alleen maar regelmatig de student te controleren om er zeker van te zijn dat ze bijblijven ten opzichte van de rest van hun klasgenoten. Dit kan de student helpen zijn of haar zelfvertrouwen op te bouwen en ook alle vorderingen te zien die ze maken. Dit is ook een goede zaak voor de leraar omdat ze kunnen zien dat de manier van werken resultaat heeft.

Dit betekent natuurlijk niet dat je ze voortdurend moet uittesten: je moet er alleen voor zorgen dat ze je laten zien wat ze begrijpen en dat ze alles begrijpen wat je hen leert. Noteer hoe zij bepaalde activiteiten uitvoeren, hoe zij deelnemen aan de les en analyseer hun cijfers bij toetsen, examens en huiswerk.

Je moet ook weten hoe je met hun ouders kunt praten en hen bewust maken van de vooruitgang die ze boeken en dat ze meer tijd nodig hebben als het gaat om het lezen van teksten. Laat ze weten dat ze zich er geen zorgen over hoeven te maken. Je hoeft ze alleen maar te laten weten dat hun kind hetzelfde potentieel heeft als alle anderen, ze hebben alleen andere benaderingen nodig om dat potentieel te benutten.

Begrip is het belangrijkste als het gaat om dyslexie.
Heb begrip voor de inspanningen van je student: het hebben van dyslexie is uitdagend | Bron: Pexels

Start met bijles geven via Superprof!

Controle, analyse en ondersteuning is essentieel voor een student met dyslexie, vooral als het gaat om het vertrouwen in hun eigen potentieel, hun vaardigheden en voortgang. Deze vooruitgang moet uiteraard bekeken worden vanuit het perspectief dat deze studenten een extra uitdaging hebben.

Een ervaren privéleraar kan van onschatbare waarde zijn bij het helpen van de voortgang van dergelijke studenten!

Hun leraar of mentor moet zowel als leraar en als gids optreden, vooral omdat leerlingen het grootste deel van hun jeugd in de klas zullen doorbrengen met een leraar. Ze moeten zich gesteund voelen, wat hen zal helpen vooruit te komen in plaats van zich niet toe in staat te voelen iets aan hun dyslexie te kunnen doen.

Dus, wanneer je een dyslectische student lesgeeft, moet je als docent de ondersteuning bieden die de student op dat moment nodig heeft.

Als je meer informatie over dyslexie nodig heeft, overweeg dan om de website van de Stichting Dyslexie Nederland te bezoeken. Kinderen met leerproblemen hebben meestal slechts verschillende ontwikkelingsstrategieën nodig om hun stoornis te overwinnen.

Het is belangrijk om te beseffen dat leerstoornissen zoals dyslexie, ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), dyspraxie en autisme allemaal dingen zijn waarvoor leraren speciale benaderingen moeten gebruiken en er zijn genoeg bronnen om leraren te helpen!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Boris

Schrijver, vertaler en journalist, woonachtig in Chili. Houdt van reizen, nieuwe culturen ontdekken en wetenschap. Werkzaam voor Superprof sinds 2017.