Het woord "computer" komt van het Latijnse computare, oftewel "berekenen". Een computer was oorspronkelijk een mechanische rekenmachine of een persoon die berekeningen maakte waar dat nodig was (zoals bij ingenieursbureaus). Dit gebeurde eerst met de hand, daarna met behulp van een mechanische rekenmachine.

Veel van het rekenwerk dat nodig was voor de vroege ruimtevaartprogramma's werd gedaan door menselijke 'computers', meestal vrouwen.

Dus hoe zijn we van echte wiskunde in de Oudheid, tot de eerste commerciële computer die in 1951 werd verkocht (de UNIAC), tot IBM's eerste Personal Computer (PC) in 1981, tot de grafische interface van Windows 95, gekomen waar we nu zijn?

De wereld is overgegaan van het industriële tijdperk naar het informatietijdperk. Maar Rome werd niet in één dag gebouwd: de moderne informatica kwam tot stand gedurende vele decennia met de hulp van tientallen wiskundigen, medici en theoretici.

Design computer
Een computer bestaat uit veel verschillende onderdelen die met elkaar samenwerken. | Bron: Pixabay
De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (13 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (13 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Evolutie van Computers: van Algoritmen tot het Eerste Programma

al-Khwarizmi, de vader van algebra en algoritmen

Laten we beginnen met Abu Jaffar al-Khwarizmi, ook wel Mr. Algoritme genoemd. Het woord "algoritme" is in feite een latinisering van zijn naam.

De ontwikkeling van computers is zeer nauw verbonden met fundamenteel onderzoek in de wiskunde, met name de logica en de algoritmen die al-Khwarizmi in de 9e eeuw na Christus uitwerkte. Ook onze moderne Arabische cijfers (1, 5, 10 in tegenstelling tot de Latijnse I, V, X) hebben wij aan hem te danken.

Rekenen is in wezen het oplossen van een specifiek probleem met behulp van een specifieke reeks regels.

Algebra en algoritmen, zijn de wetenschap van het organiseren van de bewerkingen die nodig zijn om een taak te voltooien. Dit zijn abstracte bewerkingen, bijvoorbeeld twee getallen bij elkaar optellen. Om van dat punt naar een concrete bewerking te gaan, moet het worden gecodeerd in een specifieke taal zoals enkelvoudige tekens om een waarde weer te geven, waarbij de plaatsing van deze tekens hun informatie beïnvloedt. "1" heeft bijvoorbeeld een verschillende betekenis in het getal "31" en "13". Ook wordt er gebruik gemaakt van verschillende andere symbolen die bepaalde bewerkingen coderen, zoals "+", "-" en "=" (die echter allemaal later kwamen dan al-Kharizmi).

Zo gaan we van "Ik heb twee appels en mijn vriend geeft me er nog twee" naar 2 + 2 = ?

Al-Khwarizmi gaf wiskunde zijn eigen "programmeertaal”.

Verbeter je codeer vaardigheden door programmeercursussen te volgen op Superprof.

Het eerste computerprogramma

Het eerste programma dat de werking van een door de mens gemaakt systeem beïnvloedde was niet voor een computer, maar voor een mechanisch weefgetouw. In 1801 introduceerde de beroemde Franse wever Joseph Marie Jacquard een mechanisch weefgetouw dat geprogrammeerd kon worden voor verschillende motieven met behulp van ponskaarten die gemaakt werden met speciale schrijfmachine-achtige machines.

De positie van de ponskaarten veranderde de positie van de mechanische onderdelen van het weefgetouw, de keuze van de te gebruiken schachten, enz. Een beetje vergelijkbaar met moderne industriële robots. Eén ponskaart kwam overeen met één rij van het te weven motief. De kaarten werden samengebonden tot stroken die een heel werk bevatten zoals een tapijt, wandkleed, meubelstof enz.

Charles Babbage was van plan ponskaarten te gebruiken voor zijn Analytical Engine, en de Harvard Mark I gebruikte later ponsrollen voor de programmering.

Ada Lovelace en de Analytical Engine

Maar uiteindelijk is een computer gebouwd zodat je niet meer zelf (ingewikkelde) berekeningen hoeft te doen.

Charles Babbage wordt beschouwd als de vader van de moderne computer. Hij heeft zijn Difference Engine (een machine die polynomiale functies berekent) nooit kunnen afmaken omdat het onderzoek en het testen zo lang duurden dat zijn financiering werd stopgezet. Zijn zoon voltooide echter uiteindelijk de bouw van de eerste machine. Hij is te zien in het London Science Museum en hij werkt nog steeds!

Opmerking: wist je dat je IT-cursussen kan volgen op Superprof?

Hij besteedde de rest van zijn leven aan de meer gecompliceerde Analytical Engine, die een rekenkundige logica-eenheid had.

Ada Lovelace, een 19e-eeuwse wiskundige, publiceerde haar werk voor het eerst in 1840 onder een mannelijke naam. Haar wordt toegeschreven dat zij het eerste computerprogramma voor Charles Babbage's Analytical Engine heeft geschreven. De Analytical Engine werd verondersteld elke berekening uit te voeren die de mens van hem vroeg: zowel symbolische als numerieke bewerkingen.

Ben je geïnspireerd door Ada en wil je leren programmeren? Vind codeer cursussen bij jou in de buurt!

Tablet computer
Inmiddels zijn er ook kleine computers ontwikkeld, genaamd tablets. | Bron: Pixabay

De Evolutie van Computers: van Mechanische Rekenmachines tot Software

De mens leerde gereedschap maken en stapte vervolgens over op machines: voorwerpen die een andere krachtbron gebruikten dan de persoon zelf en die bepaalde taken zelfstandig konden uitvoeren.

Maar een machine kan zichzelf niet ontwikkelen.

Een computer daarentegen kan zijn eigen programmering wijzigen en wordt zo een universele machine. Hij is in staat tot een bepaald soort "mechanische intelligentie".

Alan Turing en Universele Algoritmen

In 1936 schreef Alan Turing het grondleggende artikel van de computerwetenschap. Hij bewees dat bepaalde elementaire berekeningen universeel waren. Door niets anders dan deze berekeningen op verschillende manieren te combineren, was het mogelijk om welk algoritme dan ook uit te voeren. Hiermee creëerde hij de principes voor het maken van universele, programmeerbare rekenmachines.

Alan Turing luidde het informatietijdperk in.

In 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, communiceerden Nazi's met de Enigma encryptie machines. Zij leken op typemachines en waren uitgerust met een mechanisme van cijferwielen die letters verwisselden, waardoor een bericht werd overgebracht dat derden niet konden ontcijferen. Een identieke machine aan het andere eind ontving de tekst, maar als de vercijferingscilinders in de andere richting draaiden, kwam het bericht er in duidelijke taal uit. Het was een combinatie van mechanische en elektrische componenten.

De Britten waren erin geslaagd een van de Enigma-machines buit te maken, maar konden hem niet kraken. De code werd in 1933 ontcijferd door Poolse wiskundigen, maar de berekeningen namen een aantal dagen in beslag om een bericht te ontcijferen, en de nazi's veranderden elke dag van code. Uiteindelijk, door een combinatie van Duitse nalatigheid en hard cryptografisch werk, werd Enigma gekraakt en de ontcijferde berichten hielpen bij het winnen van de oorlog. Alan Turing maakte deel uit van het team dat in Groot-Brittannië werkte aan het ontcijferen van de code.

De Harvard Mark I

Na Ada Lovelace is Grace Hopper een andere uitzonderlijke vrouw die heeft bijgedragen aan de geschiedenis van computers. Zij werkte aan de eerste volledig automatische digitale computer van IBM: de Harvard Mark I.

Leuk weetje: computer "bugs" konden soms echte insecten zijn. Op een dag in 1947 ging een Mark II kapot. Men vond een mot die vastzat in de computer. De mot werd voorzichtig verwijderd en op het computerlogboek geplakt met de vermelding: "Eerste echte geval van gevonden bug."

De eerste computers konden niet universeel worden gebruikt en werden in plaats daarvan geprogrammeerd voor berekeningen op een specifiek gebied. Grace Hopper was een van de eersten die pleitte voor het gebruik van een computertaal die gebaseerd zou zijn op Engelse woorden. Zij vond uiteindelijk de compiler uit, een programma dat de programmeercode van het algoritme vertaalde in machinetaal.

De eerste echte computers

De eerste computers ontstonden rond 1940. In 1944 beschrijft de theoretisch natuurkundige John von Neumann de eerste computerarchitectuur, de "von Neumann-architectuur", die het heeft gewonnen van andere en vandaag de dag in bijna alle computers wordt gebruikt. Von Neumanns machine, de IAS, werd tussen 1945 en 1951 gebouwd door ingenieurs met een soldeerbout, terwijl vrouwen de machine programmeerden.

Tegen de tijd dat Grace Hopper in 1992 overleed, waren computers niet meer weg te denken uit huishoudens en namen ze niet langer een hele kamer in beslag. Ze kostten evenveel als een TV in plaats van het equivalent van een huis of een auto. Zij brachten een revolutie teweeg in de communicatie op wereldniveau met de opkomst van het internet.

Het Web is nu een integraal onderdeel van het dagelijks leven voor miljarden mensen wereldwijd.

Kinderen spelen op computer
Kinderen krijgen al op jonge leeftijd te maken met technologie, waardoor ze er slim mee om kunnen gaan. | Bron: Pixabay

De Computerrevolutie: van Codering van Informatie tot Cyber Beschrijvingen

Informatie is een abstract begrip, maar het kan worden gemeten. Een bericht, ongeacht de werkelijke of veronderstelde waarde ervan, ongeacht of het waar of onwaar is, bevat een bepaalde hoeveelheid informatie. Wat het atoom is voor een molecule, is de bit voor informatie: "ja/nee", "waar/onwaar", "0/1". Als we iemand beschrijven als man of vrouw, jong of oud, klein of lang, kunnen we hem of haar op straat misschien nog niet herkennen, maar we hebben al wel drie stukjes informatie over hem of haar: drie bits.

Binaire berekeningen verschenen voor het eerst in Europa rond 1697 dankzij het werk van Leibniz. Binair rekenen ligt aan de basis van de eerste computers.

Shannon heeft de kwantificering van informatie op wiskundige wijze gedefinieerd met behulp van de door Kolmogorov uitgewerkte waarschijnlijkheid theoretische vergelijkingen. Samen veranderden zij het gezicht van digitale uitwisselingen.

Elk object (beeld, geluid, tekst, gegevens) heeft een digitale weerkaatsing waardoor die informatie kan worden onthouden, doorgegeven, eindeloos gereproduceerd en op specifieke manieren gemanipuleerd met behulp van allerlei algoritmen.

Metadata en het semantisch web

Rose Dieng-Kuntz heeft bijgedragen aan de definitie van het semantische web, een woord dat een reeks technologieën aanduidt die tot doel hebben webinformatie toegankelijk en bruikbaar te maken voor alle softwareprogramma's en voor hun gebruikers, met behulp van een metadatasysteem.

Typ "verkeersongeval" in een zoekmachine en je vindt alle documenten waarin de woorden "verkeer" en "ongeval" voorkomen. Maar als het document melding maakt van een "botsing tussen een vrachtwagen en een fiets" zonder "verkeersongeval" te noemen, komt het niet in de lijst voor. Het idee achter het semantische web is een manier te vinden om het toch te laten verschijnen.

Het semantische web is een omvangrijk programma waar nog steeds aan wordt gewerkt.

Computer onderdeel
Het moederbord is het belangrijkste onderdeel van een computer. | Bron: Pixabay

Onze Digitale Wereld Vandaag: Evolutie van de Gebruikers-/Computer Interface

Aan het begin van de 21e eeuw stonden interfaces tussen computers en het menselijk brein nog in de kinderschoenen.

Wij moeten Xerox in het Palo Alto Research Center de credits geven voor de grafische gebruikersinterface in een tijd waarin PC's nog niet bestonden.

In 1968 presenteerde Douglas Engelbart, profiterend van de uitvinding van de kleurentelevisie, een grafische omgeving met vensters die je kunt openen en sluiten met behulp van een aanwijzer die in de computer is gestoken: een muis.

Van 1969 tot 1983 was de gebruikersinterface vrij minimaal: het toetsenbord werd gebruikt om informatie door te geven die op een scherm werd weergegeven. In die tijd zijn computers voorbehouden voor professioneel gebruik.

Van 1984 tot heden, na verschillende technologische ontwikkelingen, werden gebruikersvriendelijke interfaces belangrijk. De informatie die op het scherm wordt weergegeven is WYSIWYG (What You See Is What You Get, oftewel: wat je ziet is wat je krijgt), een uitdrukking die populair is geworden door Apple voor zijn beroemde Macintosh PC. De interactie met de machine wordt symbolisch, met vensters, pictogrammen, menu's en verschillende middelen om inhoud te selecteren, waardoor het leren omgaan met een computer veel toegankelijker wordt voor het grote publiek.

Het was de geboorte van computerproducten voor de massamarkt, de ware opkomst van het informatietijdperk.

Of je nu een student programmeren bent, een computerhistoricus of gewoon nieuwsgierig, we hopen dat dit artikel een aantal van je vragen over de uitvinding van de computer, de Turing machine of de geboorte van computer programmeren heeft beantwoord.

Bekijk ook onze Beginnersgids voor computers.

Bekijk welke computeraccessoires je moet aanschaffen.

Ontdek meer over Facebook.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Bart